BACTIM STARTER


MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT DO ZAPRAWIANIA NASION

BIOAKTYWATOR WSCHODÓW 

Efekty działania:

 • równomierne wschody roślin
 • dynamiczny wzrost po wschodach
 • równomierny rozwój roślin na plantacji
  • możliwość ograniczenia zbiorów wieloetapowych
 • ograniczenie wpływu stresów
  • suszy
  • wysokiej temperatury
  • chłodów
  • większa odporność roślin na choroby
Skuteczność preparatu Bactim Starter
 
  BACTIM STARTER
Skład preparatu:
 
SKŁAD BIOPREPARATU
ZAWARTOŚĆ
Bakterie:
Azospirillum brasilense
Azotobacter chroococcum
Bacillus subtilis
Bacillus megaterium
Pseudomonas fluorescens
 
 
2.5x1010 jtk/g
Biopreparat BACTIM STARTER nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) ani organizmów patogenicznych dla roślin. Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.

Biopreparat posiada atest wydany przez NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO – Państwowy Zakład Higieny: ATEST Nr PZH/HT-3140/2016..

Skuteczność preparatu Bactim SłomaMechanizm działania BACTIM STARTER

Bakterie z rodzaju Bacillus i Pseudomonas wykazują wysoką aktywność w syntezie wielu hormonów roślinnych wpływających pozytywnie na metabolizm roślin.

Bakterie z rodzaju Azospirillum i Azotobacter wiążą azot atmosferycznych, zwiększają tym samym dostępność tego ważnego składnika pokarmowego dla roślin.

Bakterie z rodzaju Bacillus solubilizują niedostępny dla roślin fosfor z depozytu glebowego, zwiększona zawartość dostępnego fosforu sprzyja rozwojowi korzenia głównego, zwiększa liczbę korzeni bocznych i włośników, powodując lepsze ukorzenienie siewek.

Agotechniczne aspekty stosowania BACTIM STARTER:

 • łatwe zaprawianie nasion warzyw i innych roślin na sucho lub mokro
  • w mieszalnikach mechanicznych
  • w zaprawiarkach
  • w mieszalnikach ręcznych (np. słoik)
 • doskonałe pokrycie nasion
  • dodatkowe substancje wiążące
  • ograniczona możliwość osypywania się zaprawy z nasion
  • ograniczanie elektryzowania się nasion w siewnikach tarczowych
 • wysoka koncentracja mikroorganizmów
  • niska dawka na hektar
 • możliwość inokulacji wcześniej zaprawianych nasion

Działanie mikroorganizmów zawartych w BACTIM STARTER
 
Instrukcja stosowania


 
UPRAWY
ZALECANY TERMINY STOSOWANIA
SPOSÓB APLIKACJI
JEDNORAZOWEDAWKI
NASIONA WARZYW I KWIATÓW uprawianych z siewu wprost do grunt
bezpośrednio przed siewem

Zaprawianie nasion na sucho: 
odważyć odpowiednią ilość zaprawy, w stosunku do ilości wysiewanych nasion (dawka 50 g zaprawy dotyczy ilości nasion wysiewanej na 1 ha), nasiona wsypać do pojemnika, dosypać zaprawę, pojemnik szczelnie zamknąć i nasiona bardzo dokładnie wymieszać z zaprawą, warunkiem dobrego działania preparatu jest dokładne pokrycie wszystkich nasion

Zaprawianie nasion na mokro (głównie ogórki i warzywa kapustowate):
odważyć odpowiednią ilość zaprawy, w stosunku do ilości wysiewanych nasion (dawka 50 g zaprawy dotyczy ilości nasion wysiewanej na 1 ha), zaprawę rozpuścić w odpowiedniej ilości wody, nasiona wsypać do pojemnika, dolać rozpuszczoną w wodzie zaprawę, pojemnik szczelnie zamknąć i nasiona bardzo dokładnie wymieszać z zaprawą, warunkiem dobrego działania preparatu jest dokładne pokrycie wszystkich nasion
 

50 g/ilość nasion wysiewanych na 1 ha powierzchni uprawy 
(w przypadku zaprawiania nasion, których ilość wysiewana na hektar jest mała, dostosować dawkę BACTIM STARTER do ilości nasion tak, aby zaprawa nie osypywała się nadmiernie z zaprawionych nasion)