BACTIM® STARTER


MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT
DO ZAPRAWIANIA NASION 

Efekty działania:

  • szybkie i wyrównane wschody
  • wyrównany wzrost roślin na plantacji
  • wyższa tolerancja roślin na stres suszy i stres termiczny
  • dodatkowa dawka azotu wiązanego przez bakterie
  • lepsze zaopatrzenie siewek w udostępniany przez bakterie fosfor.
Skuteczność preparatu Bactim Starter
 
  BACTIM® STARTER
Skład biopreparatu:
 
MIKROORGANIZMY
ZAWARTOŚĆ
Bakterie ryzosferowe:
Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens
Bakterie wiążące azot:
Azospirillum brasilense, Azotobacter chrococcum
Bakterie solubilizujące fosfor:
Bacillus megaterium


2.5x1010 jtk/g
Biopreparat BACTIM® STARTER nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz mikroorganizmów patogenicznych dla roślin. Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.

Biopreparat posiada atest PZH Nr PZH/HT-3441/2018 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Skuteczność preparatu Bactim SłomaMechanizm działania BACTIM® STARTER

Bakterie z rodzaju Bacillus i Pseudomonas wykazują wysoką aktywność w syntezie wielu hormonów roślinnych wpływających pozytywnie na metabolizm roślin.

Bakterie z rodzaju Azospirillum i Azotobacter wiążą azot atmosferycznych, zwiększając tym samym dostępność tego ważnego składnika pokarmowego dla roślin.

Bakterie z rodzaju Bacillus solubilizują niedostępny dla roślin fosfor z depozytu glebowego. Zwiększona zawartość dostępnego fosforu sprzyja rozwojowi korzenia głównego, zwiększa liczbę korzeni bocznych i włośników, powodując lepsze ukorzenienie siewek.

Agotechniczne aspekty stosowania BACTIM® STARTER:

  • łatwe zaprawianie nasion warzyw i kwiatów
  • doskonałe pokrycie nasion
  • niska dawka – 50 g preparatu na ilość nasion wysiewanych na powierzchnię 1 hektara
  • ograniczenie elektryzowania się nasion w trakcie siewu

Działanie mikroorganizmów zawartych w BACTIM® STARTER
Instrukcja stosowania


UPRAWY
ZALECANY TERMINY STOSOWANIA
SPOSÓB APLIKACJI
JEDNORAZOWE DAWKI
NASIONA WARZYW I KWIATÓW uprawianych z siewu wprost do grunt
bezpośrednio przed siewem

Zaprawianie nasion na sucho: 
nasiona dokładnie wymieszać z biopreparatem BACTIM® STARTER odważonym w ilości odpowiedniej do ilości nasion.

Zaprawianie nasion na mokro:
BACTIM® STARTER rozpuścić w ilości wody dostosowanej do ilości zaprawianych nasion tak, aby umożliwić dokładne ich pokrycie wszystkich nasion. Nasiona bardzo dokładnie wymieszać z biopreparatem, następnie przesuszyć i wysiewać.
 

50 g/ilość nasion wysiewanych na 1 ha powierzchni uprawy (w przypadku zaprawiania nasion, których ilość wysiewana na hektar jest mała, dostosować dawkę BACTIM® STARTER do ilości nasion tak, aby zaprawa nie osypywała się nadmiernie z zaprawionych nasion)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI