BACTIM® SŁOMA


INICJUJE I PRZYSPIESZA PROCESY ROZKŁADU RESZTEK POŻNIWNYCH 

Efekty działania:

 • przyspieszenie rozkładu materii organicznej pozostawionej po żniwach
 • wzrost zawartości próchnicy w glebie
 • udostępnienie składników pokarmowych zawartych w resztkach pożniwnych
 • wzrost aktywności mikrobiologicznej gleb
 • ograniczenie potencjału infekcyjnego upraw szczególnie zbóż
 • szybki rozkład resztek pożniwnych, jako miejsca zimowania sprawców chorób, głownie zbóż
 • wzrost efektywności zabiegów ochrony przed chorobami, głownie zbóż
Skuteczność preparatu Bactim Słoma
 
  BACTIM® SŁOMA
Skład preparatu:
 
SKŁADNIKI PREPARATU:
ZAWARTOŚĆ:
Konsorcjum bakterii z rodziny Bacillus sp.
min. 5x108 jtk/ml
Cynk (Zn) - min. 0,07% (m/m), Żelazo (Fe) - min. 0,07% (m/m)
Zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii o wysokich właściwościach celulolitycznych.

Biopreparat posiada atest wydany przez NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO – Państwowy Zakład Higieny: ATEST Nr PZH/HT-3140/2016.

Skuteczność preparatu Bactim Słoma 
Mechanizm działania BACTIM® SŁOMA

Bakterie zawarte w preparacie BACTIM® SŁOMA produkują duże ilości enzymów rozkładających zawartą w resztkach
pożniwnych celulozę – podstawowy budulec roślin.
 
Korzyści z aplikowania BACTIM® SŁOMA


Bakterie zawarte w preparacie BACTIM® SŁOMA wykazują pozytywny wpływ na metabolizm roślin, między innymi stymulują rozwój systemu korzeniowego. Żyzna gleba w połączeniu z biostymulującymi właściwościami mikroorganizmów zawartych w preparacie BACTIM® SŁOMA zapewniają:

 • przyspieszenie rozkładu materii organicznej pozostawionej po żniwach
 • wzrost aktywności mikrobiologicznej gleb
 • udowodniony w badaniach wzrost zawartości próchnicy w glebie
 • ograniczenie potencjału infekcyjnego upraw szczególnie zbóż, wzrost efektywności zabiegów ochrony przed chorobami głównie zbóż


 

 

Preparat Bactim Słoma
 

 
Instrukcja stosowania


 
Preparat Bactim Starter
ZASTOSOWANIE
DAWKA I ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
UWAGI
•  resztki pożniwne po zbiorach wszystkich gatunków roślin uprawnych – rozdrobniona słoma, ściernisko, itp.
•  stosowanie preparatu BACTIM® SŁOMA jest szczególnie polecane na resztki pozostałe po zbiorach: kukurydzy, zbóż ozimych i jarych, rzepaku oraz po zbiorach innych upraw pozostawiających duże ilości resztek pozbiorczych
•  preparat BACTIM® SŁOMA może być także stosowany na nawozy naturalne – obornik, szczególnie świeży, słomiasty, kompost
1,0 – 2,0 l/ha,
w pierwszych latach stosowania należy
zastosować 2 l/ha,
w kolejnych latach stosowania
dawkę biopreparatu można
ograniczyć do 1,0-1,5 l/ha

Biopreparat BACTIM® SŁOMA należy stosować w 300–400 l cieczy użytkowej
•  zalecane jest opryskiwanie średniokropliste
•  przed aplikacją wskazane jest rozdrobnienie resztek pożniwnych
•  po opryskiwaniu preparat i resztki pożniwne wymieszać płytko z glebą
•  w czasie opryskiwania unikać nadmiernego nasłonecznienia zabieg najlepiej wykonać wieczorem
•  preparat można stosować łącznie z nawozami np. z nawozem SŁOMEX
Biopreparat BACTIM® SŁOMA zawiera przetrwalniki bakterii skupione na naturalnym nośniku, który zapewnia lepszą przyczepność do resztek pożniwnych w trakcie wykonywania zabiegu, ale może osiadać na dnie opakowania. Proces sedymentacji jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na właściwości użytkowe oraz biologiczne produktu. Przed użyciem preparat należy dokładnie wymieszać przez kilkukrotne odwrócenie pojemnika i energiczne wstrząśnięcie.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI