BACTIM® RECEPTOR GR


MIKROBIOLOGICZNY PREPARATI

DO APLIKACJI DOGLEBOWYCH 

Efekty działania:

 • ogranicza uszkodzenia systemu korzeniowego przez nicienie
 • zwiększa odporność roślin na choroby systemu korzeniowego
 • wpływa pozytywnie na wigor roślin
 • poprawia właściwości fizyko-chemiczne gleby
 • poprawia wielkość i jakość plonów owoców i warzyw
  • ogranicza kumulację szkodliwych substancji w roślinach
  • powoduje wzrost zawartości enzymów, przeciwutleniaczy i polifenoli w plonie
  • zwiększa zawartość antyoksydantów w produktach
Skuteczność preparatu Bactim Receptor GR
 
  BACTIM® RECEPTOR GR
Skład preparatu:
 
MIKROORGANIZMY
ZAWARTOŚĆ
Grzyby mikoryzowe:
Glomus spp. GU 53,
Glomus spp. GM 24,
Glomus spp. GP 11,
Glomus spp. GC 41,
Rhizophagus spp. RI 31
 
 
10%

Promieniowce:
Streptomyces spp. SB 14,
Streptomyces spp. ST 60,
Streptomyces spp. SC 42
 

 

 

 

8,5% 7,2x106 jtk/g

Grzyby saprofityczne:

Pochonia spp. PC 50
Biopreparat BACTIM® RECEPTOR GR nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) ani organizmów patogenicznych dla roślin.
Mikroorganizmy zawarte w preparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.
Skuteczność preparatu Bactim Receptor GR 
Mechanizm działania BACTIM® RECEPTOR GR

Grzyby mikoryzowe poprawiają zaopatrzenie roślin w ważne składniki pokarmowe, w tym fosfor i cynk, wpływają także na lepsze wykorzystanie wody przez rośliny. Dzięki produkcji glomalin grzyby mikoryzowe przyczyniają się do utrwalenia gruzełkowatej struktury gleby oraz poprawy właściwości fizykochemicznych gleby.

Grzyby saprofityczne Pochonia spp. PC 50 posiadają zdolność do ograniczania uszkodzeń systemu korzeniowego powodowanych przez nicienie.

Promieniowce z rodzaju Streptomyces są zdolne do syntezy związków o właściwościach hamujących rozwój wielu czynników chorobotwórczych, w tym nicieni. Streptomyces spp. indukują dodatkowo naturalne mechanizmy obrony systemicznej roślin zwiększając ich odporność na stresy biotyczne.

Agotechniczne aspekty stosowania BACTIM® RECEPTOR:

 • zaszczepienie gleby oraz systemu korzeniowego roślin już na wczesnym etapie wzrostu roślin
  • ograniczenie szkodliwości nicieni już od wschodów i sadzenia rozsady
 • łatwa aplikacja, biopreparat BACTIM® RECEPTOR może być stosowany przez
  • podlewanie rozsady (np. rozsada selera)
  • opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem roślin, formowaniem redlin
  • fertygację
  • podlewanie roślin rosnących na stałym miejscu
  • inkorporację
  • zabiegi dolistno/doglebowe
  • możliwość aplikacji także po wschodach i po posadzeniu roślin
 • skład produktu, dostosowany do stanowisk zagrożonych przez nicienie
  • grzyby mikoryzowe
  • promieniowce
  • grzyby saprofityczne
 • jeden biopreparat dla wielu gatunków warzyw i roślin ozdobnych szczególnie zagrożonych przez nicienie.

 
Instrukcja stosowania


 

Szczegółowe zalecenia
BACTIM® RECEPTOR GR w formie granulatu jest gotowy do bezpośredniego zastosowania (użycia).

Uprawy
Zastosowanie
Dawki

uprawy

sadownicze

drzewa

i krzewy

owocowe

W czasie sadzenia drzewek, krzewów owocowych:

wprowadzać granulat w pobliże systemu korzeniowego przy użyciu sadzarek z dozownikami do mikrogranulatów lub przy użyciu dozowników ręcznych.
Po posadzeniu drzew i zastosowaniu biopreparatu uprawę nawadniać.

Uprawy już istniejące:

wprowadzać granulat w pobliże systemu korzeniowego (na głębokość 10-15 cm) za pomocą urządzenia do inkorporacji granulatu do gleby. Po zastosowaniu biopreparatu sad nawadniać.

4 kg/ha

uprawy

warzyw

w gruncie

(szczególnie

zagrożone

nicieniami)

PREPARAT MOŻNA ZASTOSOWAĆ W CZASIE:

• przygotowania redlin

• siewu nasion

• sadzenia rozsady

przy użyciu dozowników do mikrogranulatu, zainstalowanych na redliniarkach, siewnikach, sadzarkach

uprawy roślin
4 kg/ha

ozdobnych

w gruncie

PREPARAT MOŻNA ZASTOSOWAĆ W CZASIE:

• siewu nasion

• sadzenia rozsady

przy użyciu dozowników do mikrogranulatu, zainstalowanych na siewnikach, sadzarkach

ziemniaki

preparat można zastosować w czasie:

• sadzenia sadzeniaków

przy użyciu dozowników do mikrogranulatu zainstalowanych na sadzarkach


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI