BACTIM RECEPTOR GR


MIKROBIOLOGICZNY GRANULOWANY PREPARAT DO APLIKACJI DOGLEBOWYCH – AKTYWATOR SYSTEMU KORZENIOWEGO
PRZECIW NICIENIOM 

Efekty działania:

 • ogranicza uszkodzenia systemu korzeniowego przez nicienie
 • zwiększa odporność roślin na choroby systemu korzeniowego
 • wpływa pozytywnie na wigor roślin
 • poprawia właściwości fizyko-chemiczne gleby
  • zwiększa aktywność mikrobiologiczną gleby
  • wzrost bioróżnorodności
  • przyspieszenie procesów humifikacji i mineralizacji
 • poprawia wielkość i jakość plonów owoców i warzyw
  • ogranicza kumulację szkodliwych substancji w roślinach
  • powoduje wzrost zawartości enzymów, przeciwutleniaczy i polifenoli w plonie
  • zwiększa zawartość antyoksydantów w produktach spożywczy
Skuteczność preparatu Bactim Receptor GR
 
  BACTIM RECEPTOR GR
Skład preparatu:
 
SKŁAD BIOPREPARATU
ZAWARTOŚĆ
Grzyby mikoryzowe:
Glomus coronatum GU 53
Glomus caledonium GM 24
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41
Rhizophagus irregularis RI 31
 
 
10%
Promieniowce:
Streptomyces spp. SB 14
Streptomyces spp. ST 60
Streptomyces spp. SC 42

 

8,5%
7,2x106 jtk/g

Grzyby saprofityczne:
Pochonia chlamydosporia PC 50
Biopreparat BACTIM RECEPTOR GR  nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) ani organizmów patogenicznych dla roślin.
Mikroorganizmy zawarte w preparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.
Skuteczność preparatu Bactim Receptor GR 
Mechanizm działania BACTIM RECEPTOR GR

Grzyby mikoryzowe poprawiają zaopatrzenie roślin w ważne składniki pokarmowe w tym fosfor i cynk, wpływają także na lepsze wykorzystanie wody przez rośliny, dzięki produkcji glomalin grzyby mikoryzowe przyczyniają się do utrwalenia gruzełkowatej struktury gleby oraz poprawy właściwości fizyko-chemicznych gleb, utrudniają także nicieniom dotarcie do powierzchni korzeni.

Bakterie i promieniowce dzięki syntezie hormonów roślinnych silnie aktywują procesu wzrostu i rozwoju roślin, szczególnie korzystnie wpływają na regenerację i wzrost systemu korzeniowego uszkodzonego w trakcie sadzenia rozsady, produkują związki chemiczne ograniczające ruchliwość nicieni oraz dezorientują je, utrudniając dotarcie do powierzchni systemu korzeniowego.

Grzyby ryzosferowe odpowiedzialne są za ograniczenie możliwości zasiedlania systemy korzeniowego przez patogeny glebowe, wpływają także na niezakłócony rozwój systemu korzeniowego przez cały okres wegetacji.

Konsorcjum mikroorganizmów zawarte w preparacie BACTIM RECEPTOR zwiększa bioróżnorodność gleb oraz poprawia aktywność mikrobiologiczną gleb.


 
Instrukcja stosowania


 
uprawy
dawki
zastosowanie
uprawy sadownicze: drzewa i krzewy owocowe
 

4 kg/ha

W czasie sadzenia drzewek, krzewów owocowych:
wprowadzać granulat w pobliże systemu korzeniowego przy użyciu sadzarek z dozownikami do mikrogranulatów lub przy użyciu dozowników ręcznych. Po posadzeniu drzew i zastosowaniu biopreparatu uprawę nawadniać.
Uprawy już istniejące:
wprowadzać granulat w pobliże systemu korzeniowego (na głębokość 10-15 cm) za pomocą urządzenia do inkorporacji granulatu do gleby. Po zastosowaniu biopreparatu sad nawadniać

uprawy warzyw 
w gruncie (szczególnie zagrożone nicieniami
preparat można zastosować w czasie:
•    przygotowania redlin
•    siewu nasion
•    sadzenia rozsady
przy użyciu dozowników do mikrogranulatu, zainstalowanych na redliniarkach, siewnikach, sadzarkac
uprawy roślin ozdobnych w gruncie preparat można zastosować w czasie:
•    siewu nasion
•    sadzenia rozsady
przy użyciu dozowników do mikrogranulatu, zainstalowanych na siewnikach, sadzarkac
ziemniaki preparat można zastosować w czasie:
•    sadzenia sadzeniaków
przy użyciu dozowników do mikrogranulatu zainstalowanych 
W pierwszych sezonach stosowania preparatu, powinno się stosować wyższe z polecanych dawek. W kolejnych latach 
z uwagi na poprawę parametrów gleby i wzrost jej bioróżnorodności można stosować niższe z polecanych dawek.