BACTIM® RECEPTOR


MIKROBIOLOGICZNY PREPARATI

DO APLIKACJI DOGLEBOWYCH 

Efekty działania:

 • ogranicza uszkodzenia systemu korzeniowego przez nicienie
 • zwiększa odporność roślin na choroby systemu korzeniowego
 • wpływa pozytywnie na wigor roślin
 • poprawia właściwości fizyko-chemiczne gleby
 • poprawia wielkość i jakość plonów owoców i warzyw
  • ogranicza kumulację szkodliwych substancji w roślinach
  • powoduje wzrost zawartości enzymów, przeciwutleniaczy i polifenoli w plonie
  • zwiększa zawartość antyoksydantów w produktach
Skuteczność preparatu Bactim Receptor
 
  BACTIM® RECEPTOR
Skład biopreparatu:
MIKROORGANIZMY
ZAWARTOŚĆ
Grzyby mikoryzowe:
Glomus spp. GU 53,
Glomus spp. GM 24,
Glomus spp. GP 11,
Glomus spp. GC 41,
Rhizophagus spp. RI 31
 
 
10%

Promieniowce:
Streptomyces spp. SB 14,
Streptomyces spp. ST 60,
Streptomyces spp. SC 42
 

 

 

 

8,5% 7,2x106 jtk/g

Grzyby saprofityczne:

Pochonia spp. PC 50
Biopreparat BACTIM® RECEPTOR nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz mikroorganizmów patogenicznych dla roślin.
Mikroorganizmy zawarte w preparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.

Biopreparat posiada atest PZH Nr PZH/HT–3246/2017 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PaństwowyZakład Higieny.

Skuteczność preparatu Bactim Receptor 
Mechanizm działania BACTIM® RECEPTOR

Grzyby mikoryzowe poprawiają zaopatrzenie roślin w ważne składniki pokarmowe, w tym fosfor i cynk, wpływają także na lepsze wykorzystanie wody przez rośliny. Dzięki produkcji glomalin grzyby mikoryzowe przyczyniają się do utrwalenia gruzełkowatej struktury gleby oraz poprawy właściwości fizykochemicznych gleby.

Grzyby saprofityczne Pochonia spp. PC 50 posiadają zdolność do ograniczania uszkodzeń systemu korzeniowego powodowanych przez nicienie.

Promieniowce z rodzaju Streptomyces są zdolne do syntezy związków o właściwościach hamujących rozwój wielu czynników chorobotwórczych, w tym nicieni. Streptomyces spp. indukują dodatkowo naturalne mechanizmy obrony systemicznej roślin zwiększając ich odporność na stresy biotyczne.

Agotechniczne aspekty stosowania BACTIM® RECEPTOR:

 • zaszczepienie gleby oraz systemu korzeniowego roślin już na wczesnym etapie wzrostu roślin
  • ograniczenie szkodliwości nicieni już od wschodów i sadzenia rozsady
 • łatwa aplikacja, biopreparat BACTIM® RECEPTOR może być stosowany przez
  • podlewanie rozsady (np. rozsada selera)
  • opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem roślin, formowaniem redlin
  • fertygację
  • podlewanie roślin rosnących na stałym miejscu
  • inkorporację
  • zabiegi dolistno/doglebowe
  • możliwość aplikacji także po wschodach i po posadzeniu roślin
 • skład produktu, dostosowany do stanowisk zagrożonych przez nicienie
  • grzyby mikoryzowe
  • promieniowce
  • grzyby saprofityczne
 • jeden biopreparat dla wielu gatunków warzyw i roślin ozdobnych szczególnie zagrożonych przez nicienie.
Instrukcja stosowania


Szczegółowe zalecenia
Uprawy
Zastosowanie
Dawki

uprawy

sadownicze

drzewa

i krzewy

owocowe

preparat można zastosować poprzez:

• fertygację

• inkorporację

W pierwszym sezonie stosowania preparatu, prowadzić fertygację raz w miesiącu w trakcie trwania sezonu wegetacji, w kolejnych latach można stosować dwa zabiegi biopreparatem: wiosną po ruszeniu wegetacji i wczesnym latem. Ilość wody do fertygacji powinna wynosić 30-50 m3/ha, maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10 g/100 l wody użytej do fertygacji. W przypadku inkorporacji przy użyciu świdra wodnego, wprowadzać preparat w pobliże systemu korzeniowego w dawce jednorazowej 2 kg/ha. W uprawie warzyw pod osłonami w gruncie BACTIM® RECEPTOR stosować po zakończeniu cyklu produkcji, jesienią w dawce 2 kg/ha, kolejny zabieg wykonać wiosną przed sadzeniem rozsady również w dawce 2 kg/ha. Preparat po zastosowaniu wymieszać z glebą, gleba w czasie stosowania preparatu powinna być wilgotna i mieć temperaturę co najmniej 10oC.

2 kg/ha/

aplikację,

łącznie

4–8 kg/ha/cykl

uprawowy

uprawy

warzyw

w polu

(szczególnie

zagrożone

nicieniami)

preparat można zastosować poprzez:

• podlewanie rozsady, głównie selera korzeniowego (roztwór o stężeniu 0,5%, 1,5–2 l cieczy na 1 tacę multiplatu)

• opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem roślin, formowaniem redlin

• fertygację

• opryskiwanie roślin i gleby w trakcie wegetacji

Przy stosowaniu przed siewem, sadzeniem roślin, preparat płytko wymieszać z glebą. Ilość wody do fertygacji powinna wynosić 30-50 m3/ha, maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10 g/100 l wody użytej do fertygacji. Fertygację stosować w 14 - 21 dniowych cyklach. Łączną zaplanowaną dawkę preparatu podzielić na poszczególne cykle stosowania fertygacji. Po zastosowaniu preparatu w trakcie wegetacji biopreparat płytko wymieszać z glebą przy użyciu pielnika lub innych narzędzi spulchniających, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować przy użyciu kilku mm opadu na hektar.

2 kg/ha/

aplikację,

łącznie

4–8 kg/ha/cykl

uprawy

uprawy roślin ozdobnych

w polu

preparat można zastosować poprzez:

• opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem

• fertygację

• podlewanie rozsady i roślin rosnących na miejscy stałym

• opryskiwanie roślin i gleby w trakcie wegetacji

Przy stosowaniu przed siewem, sadzeniem roślin, preparat płytko wymieszać z glebą.

Ilość wody do fertygacji powinna wynosić 30-50 m3/ha, maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10 g/100 l wody użytej do fertygacji. Fertygację stosować w 14–21 dniowych cyklach. Łączną zaplanowaną dawkę preparatu podzielić na poszczególne cykle stosowania fertygacji.
Po zastosowaniu preparatu w trakcie wegetacji biopreparat płytko wymieszać z glebą przy użyciu pielnika lub innych narzędzi spulchniających, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować przy użyciu kilku mm opadu na hektar.

ziemniaki

preparat można zastosować poprzez:

• opryskiwanie gleby przed sadzeniem sadzeniaków

• opryskiwanie gleby i roślin przed obsypywaniem roślin

Biopreparat po zastosowaniu przez opryskiwanie płytko wymieszać z glebą, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować przy użyciu kilku mm opadu na hektar.

W przypadku braku możliwości deszczowania plantacji, wskazane jest zastosowanie preparatu w dawce co najmniej 4 kg/ha jednorazowo przed siewem lub sadzeniem roślin w polu.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI