BACTIM RADINET


BIOAKTYWATOR ROZSADY

MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT DO PRZYGOTOWYWANIA ROZSAD 

Efekty działania:

 • skraca czas produkcji rozsady
 • pobudza wzrost i rozwój systemu korzeniowego
 • ogranicza stres przesadzania
 • zapewnia harmonijny wzrost i rozwój roślin po wysadzeniu na miejsce stałe
 • poprawia zaopatrzenie roślin w wodę i składniki pokarmowe
 • zwiększa odporność roślin na stresy abiotyczne i biotyczne
 • poprawia jakość warzyw i owoców
 • odbudowuje bioróżnorodność gleby i podłoży, szczególnie po zabiegach odkażania chemicznego.
Skuteczność preparatu Bactim Radinet
 
  BACTIM RADINET
Skład preparatu:
 
Skład produktu
Zawartość mikroorganizmów
Grzyby mikoryzowe:
Glomus spp. GB 67
Glomus viscosum GC 41
Glomus mosseae GP 11
 
 
48%
Grzyby mikoryzowe:
Glomus spp. GB 67
Glomus viscosum GC 41
Glomus mosseae GP 11

 

 

 

 

4,85 x 107 jtk/g

Grzyby saprofityczne:
Pochonia chlamydosporia FC 05
Trichoderma harzianum FH 10
Trichoderma viride FV 30
Biopreparat BACTIM RADINET nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO)  oraz mikroorganizmów patogenicznych dla roślin. Mikroorganizmy zawarte w preparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.
Skuteczność preparatu Bactim Radinet 
Mechanizm działania BACTIM RADIENT

Grzyby mikoryzowe wchodzą w symbiozę z roślinami zwiększając masę i powierzchnię chłonną systemu korzeniowego. Zapewnia to lepsze pobieranie przez roślinę składników pokarmowych, wody oraz instensyfikuje procesy wzrostu.

Grzyby ryzosferowe wspólnie z promieniowcami tworzą naturalną barierę ochronną systemu korzeniowego roślin, ograniczają tym samym możliwość występowania, niektórych chorób odglebowych.

Bakterie ryzosferowe posiadają zdolność do biosyntezy w glebie związków biostymulujących oraz hormonów roślinnych (auksyny, cytokininy, gibereliny), które bezpośrednio wpływają na szybszy rozwój systemu korzeniowego oraz biomasy części nadziemnej.

Agotechniczne aspekty stosowania BACTIM RADINET:

 • zaszczepienie substratu oraz systemu korzeniowego siewek mikroorganizmami już na wczesnym etapie wzrostu roślin
 • łatwa aplikacja, przez podlewanie siewek po pikowaniu
 • brak konieczności wcześniejszego mieszania preparatu z substratem do pikowania
 • wysoka koncentracja mikroorganizmów, w tym szczególnie wysoka zawartość grzybów mikoryzowych
 • niska dawka na jeden multiplat – 5 g preparatu
 • niskie koszty zaszczepienia jednej sadzonki.

 
Instrukcja stosowania


UPRAWY
ZALECANY TERMINY STOSOWANIA
SPOSÓB APLIKACJI
JEDNORAZOWE DAWKI
wszystkie gatunki roślin warzywnych i ozdobnych uprawiane z rozsady 
(za wyjątkiem kapustowatych)
kilka dni po pikowaniu siewek do multiplatów

Podlewanie: dokładnie podlać rośliny w multiplatach zawiesiną preparatu, używając około  1,5 do 2,0 l cieczy użytkowej na 1 tacę multiplatu

5 g/tacę multiplatu w 1,5 do 2,0 l wody
truskawki zaraz po umieszczeniu sadzonek w  ultiplatach lub doniczkach Podlewanie: dokładnie podlać sadzonki w multiplatach lub doniczkach zawiesiną preparatu, używając około 1,5 do 2,0 l cieczy użytkowej na 1 tacę multiplatu lub 50 doniczek 7,5 g/tacę multiplatu w 1,5 do 2,0 l wody
rośliny warzywne uprawiane na podłożach inertnych (pomidor,  papryka, ogórek) zaraz po dostarczeniu rozsady do obiektu lub zaraz po wystawieniu ich na maty Podlewanie: dokładnie podlać powierzchnię kostki z rozsadą, używając 100 ml zawiesiny preparatu na 1 kostkę (0,5-0,75 g BACTIM RADINET/100 ml wody 0,5 0,75 g/kostkę