BACTIM® RADINET


MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT

DO PRZYGOTOWYWANIA ROZSAD 

Efekty działania:

  • skrócenie czasu produkcji rozsady
  • pobudzenie wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego
  • ograniczenie stresu przesadzania
  • zapewnienie harmonijnego wzrostu i rozwoju roślin po wysadzeniu na miejsce stałe
  • poprawa zaopatrzenia roślin w wodę i składniki pokarmowe
  • zwiększenie odporności roślin na stresy abiotyczne i biotyczne
  • poprawa jakości warzyw i owoców
Skuteczność preparatu Bactim Radinet
 
  BACTIM® RADINET
Skład biopreparatu:
 
Skład produktu
Zawartość mikroorganizmów
Grzyby mikoryzowe:
Glomus spp. GB 67
Glomus viscosum GC 41
Glomus mosseae GP 11
 
 
48%
Bakterie i promieniowce:
Bacillus amyloliquefaciebs BF 14
Pseudomonas fluorescens PF 35
Pseudomonas spp. PF 56
Streptomyces spp. SF41
Streptomyces spp. SF 18

 

 

 

4,85 x 107 jtk/g

Grzyby saprofityczne:
Pochonia chlamydosporia FC 05
Trichoderma harzianum FH 10
Trichoderma viride FV 30
Biopreparat BACTIM® RADINET nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO)  oraz mikroorganizmów patogenicznych dla roślin. Mikroorganizmy zawarte w preparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.
Skuteczność preparatu Bactim Radinet 
Mechanizm działania BACTIM® RADIENT

Grzyby mikoryzowe wchodzą w symbiozę z roślinami zwiększając masę i powierzchnię chłonną systemu korzeniowego. Zapewnia to lepsze pobieranie przez roślinę składników pokarmowych, wody oraz instensyfikuje procesy wzrostu.

Grzyby ryzosferowe wspólnie z promieniowcami tworzą naturalną barierę ochronną systemu korzeniowego roślin, ograniczają tym samym możliwość występowania, niektórych chorób odglebowych.

Bakterie ryzosferowe posiadają zdolność do biosyntezy w glebie związków biostymulujących oraz hormonów roślinnych (auksyny, cytokininy, gibereliny), które bezpośrednio wpływają na szybszy rozwój systemu korzeniowego oraz biomasy części nadziemnej.

Agotechniczne aspekty stosowania BACTIM® RADINET:

  • zaszczepienie systemu korzeniowego siewek mikroorganizmami już na wczesnym etapie wzrostu roślin
  • łatwa aplikacja, przez podlewanie siewek po pikowaniu
  • niska dawka – 5 g preparatu na jedną tacę multiplatu (w uprawie warzyw)

 
Instrukcja stosowania


UPRAWY
STOSOWANIE
DAWKI
Wszystkie gatunki roślin warzywnych i ozdobnych uprawiane z rozsady (za wyjątkiem kapustowatych) podlewanie roślin w multiplatach, kilka dni po pikowaniu siewek, dokładnie podlać rośliny w multiplatach zawiesiną preparatu, używając około 1,5 do 2,0 l cieczy użytkowej na 1 tacę multiplatu 5 g/tacę multiplatu
Produkcja sadzonek truskawki (multiplaty, doniczki) podlać sadzonkowane rośliny biopreparatem BACTIM® RADINET tuż przed umieszczeniem multiplatów lub doniczek w tunelu, do podlewania użyć 1,5 do 2,0 l zawiesiny preparatu na multiplat lub 50 roślin sadzonkowanych w doniczkach czy pierścieniach 7,5 g / multiplat lub 50 doniczek
Wszystkie gatunki roślin warzywnych uprawianych na podłożach inertnych podlać rośliny po wystawieniu ich na maty, używać 100 ml zawiesiny preparatu na 1 kostkę (0,5-0,75 g BACTIM® RADINET/100 ml wody) 0,5 -0,75 g/kostkę


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI