BACTIM MIXER


BIOAKTYWATOR GLEBY

MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT DO STOSOWANIA Z SADZENIEM
DRZEW I KRZEWÓW 

Efekty działania:

 • ogranicza skutki zmęczenia gleby
 • zwiększa odporność roślin na choroby i stresy abiotyczne
 • poprawia ukorzenienie drzewek i sadzonek, np. truskawek
 • odbudowuje bioróżnorodność gleby i podłoży
 • poprawia właściwości fizyko-chemicznych gleby
 • zmniejsza stres replantacji
 • wpływa na niezakłócony wzrost i rozwój roślin
 • podnosi wigor roślin
 • zwiększa zawartość substancji organicznej w glebie
 • zwiększa pobieranie składników mineralnych i wody z gleby.
Skuteczność preparatu Bactim Mixer
 
  BACTIM MIXER
Skład preparatu:
 
SKŁAD BIOPREPARATU
ZAWARTOŚĆ
Grzyby mikoryzowe:
Glomus spp. GB 67
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 4
 
 
40%
Bakterie i promieniowce:
Agrobacterium radiobacter AR 39
Bacillus subtilis BA 41
Streptomyces spp. SB 14


 

 

 

 

18,60%

12,4 x 107 jtk/g

Grzyby saprofityczne:
Pochonia chlamydosporia PC 50
Trichoderma harzianum TH 01
Drożdże:
Pichia pastoris PP 5

Biopreparat BACTIM MIXER nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) ani organizmów patogenicznych dla roślin.
Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.
Skuteczność preparatu Bactim Mixer 
Mechanizm działania BACTIM MIXER

Grzyby mikoryzowe poprawiają zaopatrzenie drzew i krzewów w kluczowe składniki pokarmowe, w tym fosfor i cynk, wpływają także na lepsze wykorzystanie wody przez rośliny.

Grzyby ryzosferowe i promieniowce odpowiedzialne są za ograniczenie możliwości zasiedlania systemu korzeniowego przez patogeny glebowe.

Bakterie ryzosferowe, dzięki syntezie hormonów roślinnych, silnie aktywują procesu wzrostu i rozwoju roślin, szczególnie korzystnie wpływają na regenerację i wzrost systemu korzeniowego uszkodzonego w trakcie sadzenia.

Wszystkie mikroorganizmy zawarte w preparacie, w tym drożdże z rodzaju Pichia zwiększają bioróżnorodność i aktywność mikrobiologiczną gleb zmęczonych wieloletnią uprawą drzew lub krzewów owocowych.

Agotechniczne aspekty stosowania BACTIM MIXER:

 • zaszczepienie systemu korzeniowego drzewek lub sadzonek mikroorganizmami oraz gleby już na wczesnym etapie wzrostu roślin
 • łatwa aplikacja granulatu
  • sadzarka z podsiewaczem
  • pielnik z podsiewaczem
  • przygotowanie substratu
  • urządzenia do inkorporacji granulatów
 • doskonała jakość granulatu
  • trwały, jednorodny granulat
  • brak frakcjonowania się granulatu
  • brak zawieszania się granulatu w dozowniku
  • brak pylenia
  • bezpieczeństwo dla użytkownika
 • jeden granulat dla wielu gatunków sadowniczych i jagodowych.

 
Instrukcja stosowania


UPRAWY ZALECANY TERMINY STOSOWANIA SPOSÓB APLIKACJI JEDNORAZOWE DAWKI
DRZEWA OWOCOWE – nowe nasadzenia w trakcie sadzenia drzew

Wprowadzać w pobliże systemu korzeniowego przy użyciu sadzarek 
z dozownikami do granulatów lub przy użyciu dozowników ręcznych. 
Po posadzeniu drzew i zastosowaniu
biopreparatu uprawę nawadniać.

10g/drzewo
DRZEWA OWOCOWE – 
sady starsze, w tym owocując
wiosną po ruszeniu wegetacji Wprowadzać w pobliże systemu korzeniowego (na głębokość 10-15 cm) za pomocą urządzenia do inkorporacji granulatu do gleby.
Po zastosowaniu biopreparatu sad nawadniać
25 kg/ha
ROŚLINY JAGODOWE przygotowanie substratów do ukorzeniania sadzonek (np.: truskawek), sadzenia, przesadzania, sadzonki sadzić niezwłocznie po przygotowaniu substratu Bardzo dokładnie wymieszać granulat z substratem używanym do napełniania multiplatów (i innych pojemników). 10 kg/m3
WARZYWA
(z wyjątkiem kapustnych)
przygotowanie substratów do siewu, pikowania Bardzo dokładnie wymieszać granulat z substratem używanym do napełniania multiplatów (i innych pojemników). 10 kg/m3
w trakcie sadzenia rozsady na miejsce stałe Wprowadzać w pobliże systemu korzeniowego przy użyciu sadzarek z dozownikami do granulatów lub w czasie pielenia przy użyciu pielników wyposażonych w aplikatory do granulatów.  Po zastosowaniu biopreparatu plantację nawadniać. 20 kg/ha
ROŚLINY OZDOBNE przygotowanie substratów do siewu, pikowania, sadzenia, przesadzania Bardzo dokładnie wymieszać granulat z substratem używanym do napełniania multiplatów (i innych pojemników). 10 kg/m3
w trakcie sadzenia rozsady na miejsce stałe Wprowadzać w pobliże systemu korzeniowego przy użyciu sadzarek z dozownikami do granulatów lub w czasie pielenia przy użyciu pielników wyposażonych w aplikatory do granulatów.  Po zastosowaniu biopreparatu plantację nawadniać. 20 kg/ha