BACTIM® MIXER


MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT

DO STOSOWANIA Z SADZENIEM DRZEW I KRZEWÓW 

Efekty działania:

  • ogranicza skutki zmęczenia gleby
  • zwiększa odporność roślin na choroby i stresy abiotyczne
  • poprawia ukorzenienie drzewek i sadzonek, np. truskawek
  • odbudowuje bioróżnorodność gleby i podłoży
  • poprawia właściwości fizykochemicznych gleby
  • zmniejsza stres przesadzania
  • wpływa na niezakłócony wzrost i rozwój roślin
  • podnosi wigor roślin
  • zwiększa zawartość substancji organicznej w glebie
  • intensyfikuje pobieranie składników mineralnych i wody z gleby.
Skuteczność preparatu Bactim Mixer
 
  BACTIM® MIXER
Skład biopreparatu:
 
MIKROORGANIZMY
ZAWARTOŚĆ
Grzyby mikoryzowe:
Glomus spp. GB 67
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 4
 
 
40%
Bakterie i promieniowce:
Agrobacterium radiobacter AR 39
Bacillus subtilis BA 41
Streptomyces spp. SB 14


 

 

 

 

18,60%

(12,4 x 107 jtk/g)

Grzyby saprofityczne:
Pochonia chlamydosporia PC 50
Trichoderma harzianum TH 01

Drożdże:
Pichia pastoris PP 59

Biopreparat BACTIM® MIXER nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz mikroorganizmów patogenicznych dla roślin.
Mikroorganizmy zawarte w biopreparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.

Biopreparat posiada atest PZH Nr PZH/HT-3247/2017 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Skuteczność preparatu Bactim Mixer 
Mechanizm działania BACTIM® MIXER

Grzyby mikoryzowe poprawiają zaopatrzenie roślin w ważne składniki pokarmowe, w tym fosfor i cynk, wpływają także na lepsze wykorzystanie wody przez rośliny. Dzięki produkcji glomalin grzyby mikoryzowe przyczyniają się do utrwalenia gruzełkowatej struktury gleby oraz poprawy właściwości fizykochemicznych gleb.

Grzyby ryzosferowe wspólnie z promieniowcami tworzą naturalną barierę ochronną systemu korzeniowego roślin, ograniczając tym samym możliwość występowania niektórych chorób odglebowych.

Bakterie ryzosferowe, dzięki syntezie hormonów roślinnych, silnie aktywują procesy wzrostu i rozwoju roślin szczególnie korzystnie wpływają na regenerację i wzrost systemu korzeniowego uszkodzonego w trakcie sadzenia.

Wszystkie mikroorganizmy zawarte w preparacie, w tym drożdże z rodzaju Pichia zwiększają bioróżnorodność i aktywność mikrobiologiczną gleb zmęczonych wieloletnią uprawą drzew lub krzewów owocowych.


 
Instrukcja stosowania


Uprawy

Zalecane terminy stosowania

Sposób aplikacji

Jednorazowe dawki

drzewa owocowe – nowe nasadzenia

w trakcie sadzenia drzew

Wprowadzać w pobliże systemu korzeniowego przy użyciu sadzarek z dozownikami do granulatów lub przy użyciu dozowników ręcznych. Po posadzeniu drzew i zastosowaniu biopreparatu uprawę nawadniać.

10 g/drzewo

drzewa owocowe – sady starsze, w tym owocujące

wiosną po ruszeniu wegetacji

Wprowadzać w pobliże systemu korzeniowego (na głębokość 10-15 cm) za pomocą urządzenia do inkorporacji granulatu do gleby. Po zastosowaniu biopreparatu sad nawadniać

25 kg/ha

rośliny jagodowe

przygotowanie substratów do ukorzeniania sadzonek (np. truskawek), sadzenia, przesadzania

Bardzo dokładnie wymieszać granulat z substratem używanym do napełniania multipletów (i innych pojemników). Sadzić niezwłocznie po przygotowaniu substratu.

10 kg/m3

warzywa (z wyjątkiem kapustowatych)

przygotowanie substratów do siewu, pikowania

Bardzo dokładnie wymieszać granulat z substratem używanym do napełniania multipletów (i innych pojemników).

10 kg/m3

w trakcie sadzenia rozsady na miejsce stałe

Wprowadzać w pobliże systemu korzeniowego przy użyciu sadzarek z dozownikami do granulatów lub w czasie pielenia przy użyciu pielników wyposażonych w aplikatory do granulatów. Po zastosowaniu biopreparatu plantację nawadniać.

20 kg/ha

rośliny ozdobne

przygotowanie substratów do siewu, pikowania, sadzenia, przesadzania

Bardzo dokładnie wymieszać granulat z substratem używanym do napełniania multipletów (i innych pojemników).

10 kg/m3

w trakcie sadzenia rozsady na miejsce stałe

Wprowadzać w pobliże systemu korzeniowego przy użyciu sadzarek z dozownikami do granulatów lub w czasie pielenia przy użyciu pielników< wyposażonych w aplikatory do granulatów. Po zastosowaniu biopreparatu plantację nawadniać.

20 kg/ha

Granulat BACTIM MIXER może być także wysiewany w już istniejące uprawy, ręcznie lub mechanicznie po całej powierzchni uprawy.

W takim przypadku preparat należy dokładnie wymieszać z glebą na głębokość kilku centymetrów przy użyciu narzędzi spulchniających glebę. Zabieg ten powinien wprowadzić preparat w zasięg systemu korzeniowego roślin. Po zastosowaniu biopreparatu – uprawę deszczować.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI