BACTIM® GLEBA


REWITALIZACJA GLEB

PRZYSPIESZA REWITALIZACJĘ GLEB „ZMĘCZONYCH” INTENSYWNĄ UPRAWĄ I JEDNOSTRONNYM NAWOŻENIEM 

Efekty działania:

  • rewitalizacja gleb „zmęczonych” przez intensywną uprawę i jednostronne nawożenie mineralne
  • wzrost aktywności biochemicznej środowiska glebowego
  • ograniczenie negatywnych zmian zachodzących w glebie: spadek odczynu, spadek zawartości substancji organicznej, wypłukanie niektórych składników pokarmowych
  • poprawa właściwości fizyko-chemicznych gleb
  • lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z gleby przez rośliny
Skuteczność preparatu Bactim Gleba
 
  BACTIM® GLEBA
Skład biopreparatu:
SKŁADNIKI PREPARATU
ZAWARTOŚĆ
konsorcjum bakterii z rodzaju Bacillus sp.
5x108 jtk/ml

Bakterie z rodzaju Bacillus pochodzą z naturalnego środowiska glebowego, w biopreparacie BACTIM® GLEBA występują w formie przetrwalników. Biopreparat BACTIM® GLEBA nie zawiera mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie.

Preparat zawiera koformulator humusowy wspierający rozwój roślin i mikroorganizmów tuż po aplikacji preparatu.

Skuteczność preparatu Bactim GLEBA 
Głównymi przyczynami degradacji gleb są nasze działania związane z intensywną uprawą roślin i ograniczeniami w płodozmianie:
Efektami degradacji gleb są coraz powszechniej występujące zjawiska:
Mechanizm działania BACTIM® GLEBA
Korzyści z aplikowania BACTIM® GLEBA

Instrukcja stosowania


ZASTOSOWANIE
DAWKA I ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ
UWAGI
•  preparat można stosować w zespole uprawek pożniwnych (na ściernisko) lub przedsiewnych przygotowujących glebę do siewu wszystkich upraw jarych i ozimych (preparat może być stosowany we wszystkich systemach przygotowania gleby do siewu i siewu)

•  preparat można stosować także po wschodach roślin uprawnych, we wczesnych fazach rozwojowych roślin
1,0–2,0 l/ha
w pierwszym roku stosowania należy zastosować 2,0 l/ha, w kolejnych latach stosowania dawkę biopreparatu można ograniczyć do 1,0–1,5 l/ha
Biopreparat BACTIM® GLEBA należy stosować w 300–400 l cieczy użytkowej
•  zalecane jest opryskiwanie średniokropliste
•  w zespole uprawek pożniwnych lub przedsiewnych, po opryskiwaniu gleby preparat wymieszać płytko z glebą
•  w czasie opryskiwania unikać nadmiernego nasłonecznienia – zabieg najlepiej wykonać wieczorem


Dostępne opakowania: 5 l.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI