BACTIM GLEBA


REWITALIZACJA GLEB

PRZYSPIESZA REWITALIZACJĘ GLEB „ZMĘCZONYCH” INTENSYWNĄ UPRAWĄ I JEDNOSTRONNYM NAWOŻENIEM 

Efekty działania:

 • rewitalizacja gleb „zmęczonych” przez intensywną uprawę i jednostronne nawożenie mineralne
 • wzrost aktywności biochemicznej środowiska glebowego
 • ograniczenie negatywnych zmian zachodzących w glebie:
  • spadek odczynu
  • spadek zawartości substancji organicznej
  • wypłukanie niektórych składników pokarmowych
 • poprawa właściwości fizyko-chemicznych gleb
 • lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z gleby przez rośliny
Skuteczność preparatu Bactim Gleba
 
  BACTIM GLEBA
Skład preparatu:
MIKROORGANIZMY
ZAWARTOŚĆ
konsorcjum bakterii z rodzaju Bacillus sp.
5x108 jtk/ml

Bakterie z rodzaju Bacillus pochodzą z naturalnego środowiska glebowego, w biopreparacie BACTIM GLEBA występują w formie przetrwalników. Biopreparat BACTIM GLEBA nie zawiera mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie.

Preparat zawiera także koformulator humusowy oraz mikroelementy wspierające rozwój mikroorganizmów tuż po aplikacji preparatu.

Skuteczność preparatu Bactim GLEBA 
Głównymi przyczynami degradacji gleb są nasze działania związane z intensywną uprawą roślin i ograniczeniami w płodozmianie:
Efektami degradacji gleb są coraz powszechniej występujące zjawiska:
Mechanizm działania BACTIM GLEBA
Korzyści z aplikowania BACTIM GLEBA

Instrukcja stosowania


zakres stosowania
dawka preparatu, ilość cieczy roboczej
uwagi

BACTIM GLEBA można stosować w zespole uprawek pożniwnych (na ściernisko) lub przedsiewnych przygotowujących glebę do siewu wszystkich upraw jarych i ozimych (biopreparat może być stosowany we wszystkich systemach przygotowania gleby do siewu i siewu).

Biopreparat można stosować także po wschodach roślin. uprawnych, we wczesnych fazach rozwojowych roślin.

1,0–2,0 l/ha

w pierwszym roku stosowania należy zastosować 2,0 l/ha, w kolejnych latach stosowania dawkę biopreparatu można ograniczyć do 1,0–1,5 l/ha

BACTIM GLEBA należy stosować w 300–400 l cieczy użytkowej na ha

• zalecane jest opryskiwanie średniokropliste
• w zespole uprawek pożniwnych lub przedsiewnych, po opryskiwaniu gleby preparat wymieszać płytko z glebą
• w czasie opryskiwania unikać nadmiernego nasłonecznienia
• zabieg najlepiej wykonać wieczoremDostępne opakowania: 5 l.