BACTIM FERTIMAX


MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT PRZEZNACZONY DO FERTYGACJI UPRAW POD OSŁONAMI

BIOAKTYWATOR ODPORNOŚCI NA CHOROBY ODGLEBOWE 

Efekty działania:

 • ogranicza szkodliwość odglebowych chorób pochodzenia grzybowego
 • lepsze wykorzystanie nawozów i mniejsze zużycie środków ochrony roślin
 • wolniejsze starzenie się roślin
 • większa ilość i jakość plonu upraw fertygowanych
  • więcej pąków kwiatowych
  • lepsze kwitnienie i zawiązywanie owoców
  • wyższy poziom fotosyntezy
 • wyższa odporność na stresy abiotyczne
  • wyższa odporność na chłody.
Skuteczność preparatu Bactim Fertimax
 
  BACTIM FERTIMAX
Skład preparatu:
 
SKŁAD BIOPREPARATU:
ZAWARTOŚĆ:
Bakterie:
Bacillus subtilis
Bacillus megaterium
Paenibacillus polymyxa
Pseudomonas fluorescens
1x 108 jtk/g
Grzyby saprofityczne:
Trichoderma harzianum
Trichoderma reesei
Trichoderma viride
Gliocladium virens
1x 108 jtk/g
Preparat zawiera dodatkowo: biotynę, kwas foliowy, B, B2, B3, B6, B7, B12, C i K, hydrolizat białkowy, wyciąg z Yucca schidigera i Ascophyllum nodosum.

Biopreparat BACTIM FERTIMAX nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) ani organizmów patogenicznych dla roślin. Mikroorganizmy zawarte w preparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.

Skuteczność preparatu Bactim Fertimax 
Mechanizm działania BACTIM FERTIMAX

Grzyby ryzosferowe z rodzaju Gliocladium i Trichoderma kolonizują system korzeniowy i ryzosferę roślin. Wspierają procesy pobierania składników pokarmowych z gleby, tworzą naturalną barierę ochronną przed sprawcami chorób oraz stymulują rozwój systemu korzeniowego.

Bakterie ryzosferowe zawarte w biopreparacie BACTIM FERTI MAX zasiedlają ryzosferę systemu korzeniowego i syntezują związki bioaktywne i hormony roślinne (auksyny, cytokininy, gibereliny), które roślina wykorzystuje do wspomagania procesów wzrostu.

Bakterie Bacillus megaterium posiadają zdolność do przekształcania fosforu uwstecznionego w glebie (solubilizacji), do form które rośliny mogą szybko i efektywnie pobierać.

Agotechniczne aspekty stosowania BACTIM FERTIMAX:

 • możliwość przygotowania rozsady warzyw kapustnych oraz warzyw uprawianych w podożach inertnych
 • możliwość stosowania w uprawach glebowych i bezglebowych
 • łatwa aplikacja produktu przez
  • podlewanie
  • systemy nawadniania
 • możliwości aplikacji w podłożach inertnych
  • wniesienie pożytecznych mikroorganizmów do uprawy bezglebowej
  • wysoka przeżywalność mikroorganizmów w niekorzystnych warunkach wzrostu i rozwoju
 • możliwość stosowania BACTIM FERTIMAX z nawozami w stężeniach aplikowanych bezpośrednio do podłoży
 • brak negatywnego wpływu na instalację nawodnieniową
  • brak wpływu na drożność emiterów
  • brak negatywnego wpływu na materiały, z których wykonana jest instalacja
 • łatwe odważanie i przygotowanie cieczy roboczej
  • niskie dawki preparatu.

 
Instrukcja stosowania


 
UPRAWY ZALECANE TERMINY STOSOWANIA SPOSÓB APLIKACJI

JEDNORAZOWE

DAWKI

UPRAWY WARZYW

WARZYWA

KAPUSTOWATE

PRODUKCJA ROZSADY WARZYW KAPUSTOWATYCH:

• w 5. dniu po siewie nasion

podlewanie roślin

1g/tacę multiplatu

• kilka dni przed wysadzeniem w pole

podlewanie roślin

1g/tacę multiplatu

przed wysadzeniem rozsady na miejsce stałe

opryskiwanie gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1kg/ha

WARZYWA

POD

OSŁONAMI -

uprawa w gruncie lub substratach organicznych

po przyjęciu się rozsady

fertygacja lub podlewanie roślin

0,5-1 kg/ha jednorazowo

kilkukrotnie, w trakcie sezonu wegetacji,
co 14-21 dni

fertygacja lub podlewanie roślin

następnie
0,125-0,250 kg/ha

PAPRYKA,

POMIDOR

POD

OSŁONAMI -

uprawa

w substratach inertnych

PRODUKCJA ROZSADY:

• w 5. dniu po siewie nasion

podlewanie lub zraszanie roślin

1g/tacę multiplatu

•  10 dni przed ustawieniem rozsady na maty

podlewanie roślin

1g/tacę multiplatu

UPRAWA W CYKLU PRODUKCYJNYM:

• po wstawieniu kostek z rozsadą w maty

fertygacja

0,5 kg/ha

• po przyjęciu się rozsady

fertygacja

0,5 kg/ha

• kolejne aplikacje systematycznie, co 14-21 dni

fertygacja

0,25 kg/ha

OGÓREK

POD

OSŁONAMI -

uprawa

w substratach inertnych

PRODUKCJA ROZSADY:

PRODUKCJA ROZSADY: w 3.-5. dniu po siewie nasion

podlewanie lub zraszanie roślin

1g/tacę multiplatu

UPRAWA W CYKLU PRODUKCYJNYM:

• po wstawieniu kostek z rozsadą w maty

fertygacja

0,5 kg/ha

• po przyjęciu się rozsady

fertygacja

0,5 kg/ha

• kolejne aplikacje systematycznie, co 14-21 dni

fertygacja

0,25 kg/ha

UPRAWY ROŚLIN OZDOBNYCH

ROŚLINY

OZDOBNE

POD

OSŁONAMI -

uprawa w gruncie lub substratach organicznych

po przyjęciu się rozsady

fertygacja lub podlewanie roślin

jednorazowo
0,5-1 kg/ha

kilkukrotnie, w trakcie sezonu wegetacji, co 14-21 dni

fertygacja lub podlewanie roślin

następnie
0,125-0,250 kg/ha