BACTIM® FERTIMAX


MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT

DO FERTYGACJI UPRAW POD OSŁONAMI 

Efekty działania:

 • wyższa tolerancja roślin na choroby odglebowe
 • lepsze wykorzystanie nawozów i mniejsze zużycie środków ochrony roślin
 • opóźnienie procesu starzenia się roślin
 • większa ilość i jakość plonu upraw fertygowanych
 • wyższa odporność na stresy abiotyczne
Skuteczność preparatu Bactim Fertimax
 
  BACTIM® FERTIMAX
Skład biopreparatu:
 
MIKROORGANIZMY
ZAWARTOŚĆ:
Bakterie:
Bacillus subtilis
Bacillus megaterium
Paenibacillus polymyxa
Pseudomonas fluorescens
108 jtk/g
Grzyby saprofityczne:
Trichoderma harzianum
Trichoderma reesei
Trichoderma viride
Gliocladium virens
108 jtk/g
Preparat zawiera także m.in. witaminy: biotynę, kwas foliowy, B, B2,B3,B6,B7,B12, C i K, aminokwasy, ekstrakt z Yucca schidigera oraz ekstrakt z Ascophyllum nodosum.

Biopreparat posiada atest PZH Nr PZH/HT-3245/2017 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Skuteczność preparatu Bactim Fertimax 
Mechanizm działania BACTIM® FERTIMAX

Grzyby ryzosferowe z rodzaju Gliocladium i Trichoderma kolonizują system korzeniowy i ryzosferę roślin. Wspierają procesy pobierania składników pokarmowych z gleby, tworzą naturalną barierę ochronną przed sprawcami chorób oraz stymulują rozwój systemu korzeniowego.

Bakterie ryzosferowe, dzięki syntezie hormonów roślinnych silnie aktywują procesy wzrostu i rozwoju roślin, szczególnie korzystnie wpływają na regenerację i wzrost systemu korzeniowego uszkodzonego w trakcie sadzenia.

Bakterie Bacillus megaterium posiadają zdolność do przekształcania fosforu uwstecznionego w glebie (solubilizacji), do form które rośliny mogą szybko i efektywnie pobierać.

Agotechniczne aspekty stosowania BACTIM® FERTIMAX:

 • możliwość przygotowania rozsady warzyw kapustnych oraz warzyw uprawianych w podożach inertnych
 • możliwość stosowania w uprawach glebowych i bezglebowych
 • łatwa aplikacja produktu przez
  • podlewanie
  • systemy nawadniania
 • możliwości aplikacji w podłożach inertnych
  • wniesienie pożytecznych mikroorganizmów do uprawy bezglebowej
  • wysoka przeżywalność mikroorganizmów w niekorzystnych warunkach wzrostu i rozwoju
 • możliwość stosowania BACTIM® FERTIMAX z nawozami w stężeniach aplikowanych bezpośrednio do podłoży
 • brak negatywnego wpływu na instalację nawodnieniową
  • brak wpływu na drożność emiterów
  • brak negatywnego wpływu na materiały, z których wykonana jest instalacja
 • łatwe odważanie i przygotowanie cieczy roboczej
  • niskie dawki preparatu.

 
Instrukcja stosowania


 

Uprawy

Zalecane terminy stosowania

Sposób aplikacji

Jednorazowe dawki

Uprawy warzyw

warzywa kapustowate

PRODUKCJA ROZSADY:

• w 5. dniu po siewie nasion

podlewanie lub zraszanie substratu

1 g/tacę multiplatu

• kilka dni przed wysadzeniem w pole

podlewanie roślin

1 g/tacę multiplatu

przed wysadzeniem rozsady na miejsce stałe

opryskiwanie gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą)

1 kg/ha

warzywa pod osłonami - uprawa w gruncie lub substratach organicznych

po przyjęciu się rozsady

fertygacja lub podlewanie roślin

pierwsza dawka 0,5-1,0 kg/ha

kilkukrotnie, w trakcie sezonu wegetacji, co 14-21 dni

fertygacja lub podlewanie roślin

kolejne dawki 0,125-0,250 kg/ha

papryka, pomidor pod osłonami - w podłożach inetrnych

UPRAWA W CYKLU PRODUKCYJNYM:

• po przyjęciu się rozsady

fertygacja

0,5 kg/ha

• kolejne aplikacje systematycznie, co 14-21 dni

fertygacja

0,25 kg/ha

ogórek pod osłonami - w podłożach inertnych

UPRAWA W CYKLU PRODUKCYJNYM:

• po przyjęciu się rozsady

fertygacja

0,5 kg/ha

• kolejne aplikacje systematycznie, co 14-21 dni

fertygacja

0,25 kg/ha

Uprawy roślin ozdobnych

rośliny ozdobne pod osłonami - uprawa w gruncie lub substratach organicznych

po przyjęciu się rozsady

fertygacja lub podlewanie roślin

pierwsza dawka 0,5-1 kg/ha

kilkukrotnie, w trakcie sezonu wegetacji, co 14-21 dni, maksymalna dawka do 1,5 kg/ha

fertygacja lub podlewanie roślin

kolejne dawki 0,125-0,250 kg/ha

Warzywa uprawiane w polu

OGÓREK w uprawie na płask

w fazie 4. liści

Opryskiwać glebę i rośliny, po zabiegu preparat płytko wymieszać z glebą lub plantację deszczować. W przypadku braku możliwości wymieszania preparatu z glebą lub braku deszczowni preparat stosować tuż przed spodziewanym deszczem lub w czasie mżawki.

jednorazowo

1 kg/ha

OGÓREK w uprawie na foliowych zagonach

w fazie 4. liści

Fertygacja lub podlewanie roślin

jednorazowo

1-1,5 kg/ha

Sałata w uprawie

polowej

1. przed wysadzeniem rozsady na miejsce stałe

2. 2 tygodnie po przyjęciu się roślin

1. opryskiwanie gleby (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą) 2. opryskiwanie gleby i roślin (po aplikacji, biopreparat płytko wymieszać z glebą lub plantację deszczować) Preparat może być także stosowany w w/w terminach przez fertygację

1. 1,0 kg/ha

2. 0,5 kg/ha

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI