BACTIM® VIGOR

BACTIM® VIGOR zawiera zestaw grzybów mikoryzowych, bakterii i promieniowców, grzybów ryzosferowych oraz drożdży. Biopreparat można stosować przez opryskiwanie gleby przed siewem lub sadzeniem roślin, opryskiwanie roślin i gleby w trakcie wegetacji, podlewanie lub fertygację roślin (warzyw, krzewów i drzew owocowych).

BACTIM® VIGOR jest szczególnie polecany do opryskiwania gleby i podlewania roślin po odkażaniu chemicznym.

Najważniejsze korzyści ze stosowania biopreparatu BACTIM® VIGOR:

 • polepsza zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe oraz wodę
 • poprawia właściwości fizyko-chemiczne gleby
 • obniża podatność roślin na stresy abiotyczne i biotyczne
 • zwiększa jakość i wielkość plonu
 • zwiększa aktywność mikrobiologiczną i bioróżnorodność gleby.

BACTIM® VIGOR

SKŁADNIKI PREPARATU
ZAWARTOŚĆ
Grzyby mikoryzowe:
Glomus spp.
Rhizophagus spp.
10%
Bakterie i promieniowce:
Bacillus subtilis
Streptomyces spp.

7,5%
(10,2x107 jtk/g)

Grzyby ryzosferowe:
Trichoderma harzianum
Trichoderma viride
Drożdże:
Pichia pastoris
Biopreparat nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz mikroorganizmów patogenicznych dla roślin. Mikroorganizmy zawarte w preparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.

Mechanizm działania BACTIM® VIGOR

Efekty stosowania BACTIM® VIGOR

Agrotechniczne aspekty BACTIM® VIGOR

 • zaszczepienie gleby oraz systemu korzeniowego roślin już na wczesnym etapie wzrostu roślin
 • skład produktu, dostosowany do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych
 • jeden biopreparat dla wielu gatunków warzyw i roślin ozdobnych.
ZAKRES STOSOWANIA I DAWKOWANIE

UPRAWY
ZASTOSOWANIE
DAWKI
Uprawy warzyw w gruncie Preparat można zastosować poprzez:
 • Opryskiwanie przed formowaniem redlin, siewem, sadzeniem roślin
 • Fertygację
 • Podlewanie rozsady i roślin wysadzonych na miejsce stałe
 • Opryskiwanie roślin i gleby w trakcie wegetacji
Przy stosowaniu przed siewem, sadzeniem roślin, preparat płytko wymieszać z glebą. Ilość wody do fertygacji powinna wynosić 30-50 m3/ha, maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10 g/100 l wody użytej do fertygacji. Fertygację stosować w 14 - 21dniowych cyklach. Łączną zaplanowaną dawkę preparatu podzielić na poszczególne cykle stosowania fertygacji. Po zastosowaniu preparatu w trakcie wegetacji biopreparat płytko wymieszać z glebą przy użyciu pielnika lub innych narzędzi spulchniających, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować przy użyciu kilku mm opadu na hektar.
2 kg/ha/ aplikację,
łącznie 4-8 kg/ha/cykl uprawowy
Uprawy sadownicze: drzewa i krzewy owocowe Preparat można zastosować poprzez:
 • Fertygację
 • Inkorporację
W pierwszym sezonie stosowania preparatu, prowadzić fertygację raz w miesiącu w trakcie trwania sezonu wegetacji, w kolejnych latach można stosować dwa zabiegi biopreparatem: wiosną po ruszeniu wegetacji i wczesnym latem. Ilość wody do fertygacji powinna wynosić 30-50 m3/ha, maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10 g/100 l wody użytej do fertygacji. W przypadku inkorporacji przy użyciu świdra wodnego, wprowadzać preparat w pobliże systemu korzeniowego w dawce jednorazowej 2 kg/ha.
Uprawy roślin ozdobnych w polu Preparat można zastosować poprzez:
 • Opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem
 • Fertygację
 • Podlewanie rozsady i roślin rosnących na miejscy stałym
 • Opryskiwanie roślin i gleby w trakcie wegetacji
Przy stosowaniu przed siewem, sadzeniem roślin, preparat płytko wymieszać z glebą. Ilość wody do fertygacji powinna wynosić 30-50 m3/ha, maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10 g/100 l wody użytej do fertygacji. Fertygację stosować w 14–21 dniowych cyklach. Łączną zaplanowaną dawkę preparatu podzielić na poszczególne cykle stosowania fertygacji. Po zastosowaniu preparatu w trakcie wegetacji biopreparat płytko wymieszać z glebą przy użyciu pielnika lub innych narzędzi spulchniających, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować przy użyciu kilku mm opadu na hektar.
Ziemniaki Preparat można zastosować poprzez:
 • Opryskiwanie gleby przed sadzeniem sadzeniaków
 • Opryskiwanie gleby i roślin przed obsypywaniem roślin
Biopreparat po zastosowaniu przez opryskiwanie płytko wymieszać z glebą, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować przy użyciu kilku mm opadu na hektar.
W przypadku braku możliwości deszczowania plantacji, wskazane jest zastosowanie preparatu w dawce co najmniej 4 kg/ha jednorazowo przed siewem lub sadzeniem roślin w polu.