BACTIM® TERRASTART

BACTIM® TERRASTART to unikalne połączenie nawozu granulowanego i formuły SAFEP w jednym produkcie.

Najważniejsze korzyści ze stosowania BACTIM® TERRASTART:

  • wysoka zawartość składników pokarmowych i formuły SAFEP
  • ochrona stosowanego fosforu przed uwstecznianiem
  • lepsze zaopatrzenie siewek w ważny na etapie wschodów fosfor i cynk
  • silna biostymulacja roślin
  • przyspieszenie początkowego wzrostu siewek
  • większy zasięg i objętość systemu korzeniowego
  • wysoka efektywność wykorzystania składników pokarmowych z gleby.

BACTIM® TERRASTART

SKŁADNIKI POKARMOWE
ZAWARTOŚĆ (% m/m)
Azot (N) całkowity
10
Azot (N) amonowy (NH4)
10
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
35
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
30
Tlenek magnezu (MgO) całkowity
2
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie
12,5
Cynk (Zn) całkowity
2

BACTIM® TERRASTART wzbogacony jest w formułę SAFE-P

Mechanizm działania BACTIM® TERRASTART

Efekty stosowania BACTIM® TERRASTART

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKOWANIE
BACTIM® TERRASTART można stosować: • przy użyciu urządzeń do wysiewu mikrogranulatów zainstalowanych na siewnikach lub sadzarkach • poprzez dokładne wymieszanie z substratem używanym do siewu lub sadzenia roślin BACTIM® TERRASTART stosować rzędowo, łącznie z siewem w bezpośredniej bliskości nasion, z sadzeniem rozsady lub jako komponent substratów do siewu i pikowania roślin. Do dozowania z siewem lub sadzeniem używać specjalistycznych dozowników do mikrogranulatu.
ZASTOSOWANIE
DAWKA
kukurydza, soja, słonecznik, burak cukrowy (inne gatunki wysiewane siewnikami precyzyjnymi), z siewem nasion, przy użyciu siewników wyposażonych w podsiewacze do mikrogranulatów
15 kg/ha
marchew, pietruszka, pasternak z siewem nasion, przy użyciu siewników wyposażonych w dozowniki do mikrogranulatów
5–7 kg/ha
z sadzeniem rozsady, przy użyciu sadzarek wyposażonych w dozowniki do mikrogranulatów
5 kg/ha
przygotowanie substratów do siewu i sadzenia roślin
1–2 kg/m3