BACTIM® RECEPTOR

BACTIM® RECEPTOR zawiera zestaw grzybów mikoryzowych, grzybów saprofitycznych oraz promieniowców. Biopreparat polecany jest na stanowiskach narażonych na występowanie nicieni.

BACTIM® RECEPTOR jest szczególnie polecany do podlewania lub fertygacji w uprawach warzyw i roślin ozdobnych, a także ziemniaków i gatunków sadowniczych.

Najważniejsze korzyści ze stosowania biopreparatu BACTIM® RECEPTOR:

 • ogranicza uszkodzenia systemu korzeniowego przez nicienie
 • zwiększa odporność roślin na choroby systemu korzeniowego
 • poprawia zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe oraz wodę
 • polepsza właściwości fizyko-chemiczne gleby
 • poprawia wielkość i jakość plonów warzyw i owoców.

BACTIM® RECEPTOR

SKŁADNIKI PREPARATU
ZAWARTOŚĆ

Grzyby mikoryzowe:

Glomus spp.
Rhizophagus spp.
10%

Promieniowce:

Streptomyces spp.

8,5%
7,2x106 jtk/g

Grzyby saprofityczne:

Pochonia spp.
Biopreparat nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz mikroorganizmów patogenicznych dla roślin. Mikroorganizmy zawarte w preparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.

Mechanizm działania BACTIM® RECEPTOR

Efekty stosowania BACTIM® RECEPTOR

Agrotechniczne aspekty stosowania BACTIM® RECEPTOR

 • zaszczepienie gleby oraz systemu korzeniowego roślin już na wczesnym etapie wzrostu roślin
  • ograniczenie szkodliwości nicieni już od wschodów i sadzenia rozsady
 • łatwa aplikacja, biopreparat BACTIM® RECEPTOR może być stosowany przez
  • podlewanie rozsady (np. rozsada selera)
  • opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem roślin, formowaniem redlin
  • fertygację
  • podlewanie roślin rosnących na stałym miejscu
  • inkorporację
  • zabiegi dolistno/doglebowe
  • możliwość aplikacji także po wschodach i po posadzeniu roślin
 • skład produktu, dostosowany do stanowisk zagrożonych przez nicienie
  • grzyby mikoryzowe
  • promieniowce
  • grzyby saprofityczne
 • jeden biopreparat dla wielu gatunków warzyw i roślin ozdobnych szczególnie zagrożonych przez nicienie.
ZAKRES STOSOWANIA I DAWKOWANIE
UPRAWY
ZASTOSOWANIE
DAWKI

uprawy

sadownicze

drzewa

i krzewy

owocowe

preparat można zastosować poprzez:

 • fertygację
 • inkorporację

W pierwszym sezonie stosowania preparatu, prowadzić fertygację raz w miesiącu w trakcie
trwania sezonu wegetacji, w kolejnych latach można stosować dwa zabiegi biopreparatem:
wiosną po ruszeniu wegetacji i wczesnym latem. Ilość wody do fertygacji powinna wynosić
30-50 m3/ha, maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10 g/100 l wody użytej do
fertygacji. W przypadku inkorporacji przy użyciu świdra wodnego, wprowadzać preparat w
pobliże systemu korzeniowego w dawce jednorazowej 2 kg/ha. W uprawie warzyw pod osłonami
w gruncie BACTIM® RECEPTOR stosować po zakończeniu cyklu produkcji, jesienią w dawce
2 kg/ha, kolejny zabieg wykonać wiosną przed sadzeniem rozsady również w dawce 2 kg/ha.
Preparat po zastosowaniu wymieszać z glebą, gleba w czasie stosowania preparatu powinna
być wilgotna i mieć temperaturę co najmniej 10oC.

2 kg/ha/

aplikację,

łącznie

4–8 kg/ha/cykl

uprawowy

uprawy

warzyw

w polu

(szczególnie

zagrożone

nicieniami)

preparat można zastosować poprzez:

 • podlewanie rozsady, głównie selera korzeniowego (roztwór o stężeniu 0,5%, 1,5–2
  l cieczy na 1 tacę multiplatu)
 • opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem roślin, formowaniem redlin
 • fertygację
 • opryskiwanie roślin i gleby w trakcie wegetacji

Przy stosowaniu przed siewem, sadzeniem roślin, preparat płytko wymieszać z glebą. Ilość
wody do fertygacji powinna wynosić 30-50 m3/ha, maksymalne stężenie biopreparatu powinno
wynosić 10 g/100 l wody użytej do fertygacji. Fertygację stosować w 14 – 21 dniowych
cyklach. Łączną zaplanowaną dawkę preparatu podzielić na poszczególne cykle stosowania
fertygacji. Po zastosowaniu preparatu w trakcie wegetacji biopreparat płytko wymieszać z
glebą przy użyciu pielnika lub innych narzędzi spulchniających, ewentualnie uprawę po
stosowaniu preparatu deszczować przy użyciu kilku mm opadu na hektar.

2 kg/ha/

aplikację,

łącznie

4–8 kg/ha/cykl

uprawy

uprawy roślin ozdobnych

w polu

preparat można zastosować poprzez:

 • opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem
 • fertygację
 • podlewanie rozsady i roślin rosnących na miejscu stałym
 • opryskiwanie roślin i gleby w trakcie wegetacji

Przy stosowaniu przed siewem, sadzeniem roślin, preparat płytko wymieszać z glebą.

Ilość wody do fertygacji powinna wynosić 30-50 m3/ha, maksymalne stężenie biopreparatu
powinno wynosić 10 g/100 l wody użytej do fertygacji. Fertygację stosować w 14–21
dniowych cyklach. Łączną zaplanowaną dawkę preparatu podzielić na poszczególne cykle
stosowania fertygacji.
Po zastosowaniu preparatu w trakcie wegetacji biopreparat płytko
wymieszać z glebą przy użyciu pielnika lub innych narzędzi spulchniających, ewentualnie
uprawę po stosowaniu preparatu deszczować przy użyciu kilku mm opadu na hektar.

ziemniaki

preparat można zastosować poprzez:

 • opryskiwanie gleby przed sadzeniem sadzeniaków
 • opryskiwanie gleby i roślin przed obsypywaniem roślin

Biopreparat po zastosowaniu przez opryskiwanie płytko wymieszać z glebą, ewentualnie
uprawę po stosowaniu preparatu deszczować przy użyciu kilku mm opadu na hektar.

W przypadku braku możliwości deszczowania plantacji, wskazane jest zastosowanie preparatu
w dawce co najmniej 4 kg/ha jednorazowo przed siewem lub sadzeniem roślin w polu.