BACTIM® RECEPTOR GR

BACTIM® RECEPTOR GR  zawiera zestaw grzybów mikoryzowych, grzybów saprofitycznych oraz promieniowców. Biopreparat polecany jest na stanowiskach narażonych na występowanie nicieni.

BACTIM® RECEPTOR GR  jest szczególnie polecany do podlewania lub fertygacji w uprawach warzyw i roślin ozdobnych, a także ziemniaków i gatunków sadowniczych.

Najważniejsze korzyści ze stosowania biopreparatu BACTIM® RECEPTOR GR:

 • ogranicza uszkodzenia systemu korzeniowego przez nicienie
 • zwiększa odporność roślin na choroby systemu korzeniowego
 • poprawia zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe oraz wodę
 • polepsza właściwości fizyko-chemiczne gleby
 • poprawia wielkość i jakość plonów warzyw i owoców.

BACTIM® RECEPTOR GR

SKŁADNIKI PREPARATU
ZAWARTOŚĆ

Grzyby mikoryzowe:

Glomus spp.
10%

Promieniowce:

Streptomyces spp.  

8,5%
7,2x106 jtk/g

Grzyby saprofityczne:

Pochonia spp.

Mechanizm działania BACTIM® RECEPTOR GR

Efekty stosowania BACTIM® RECEPTOR GR

Agrotechniczne aspekty stosowania BACTIM® RECEPTOR GR

 • zaszczepienie gleby oraz systemu korzeniowego roślin już na wczesnym etapie wzrostu roślin
  • ograniczenie szkodliwości nicieni już od wschodów i sadzenia rozsady
 • łatwa aplikacja, biopreparat BACTIM® RECEPTOR GR może być stosowany przez
  • podlewanie rozsady (np. rozsada selera)
  • opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem roślin, formowaniem redlin
  • fertygację
  • podlewanie roślin rosnących na stałym miejscu
  • inkorporację
  • zabiegi dolistno/doglebowe
  • możliwość aplikacji także po wschodach i po posadzeniu roślin
 • skład produktu, dostosowany do stanowisk zagrożonych przez nicienie
  • grzyby mikoryzowe
  • promieniowce
  • grzyby saprofityczne
 • jeden biopreparat dla wielu gatunków warzyw i roślin ozdobnych szczególnie zagrożonych przez nicienie.
ZAKRES STOSOWANIA I DAWKOWANIE
Szczegółowe zalecenia BACTIM® RECEPTOR GR w formie granulatu jest gotowy do bezpośredniego zastosowania (użycia).
UPRAWY
ZASTOSOWANIE
DAWKI

uprawy sadownicze

drzewa i krzewy owocowe

W czasie sadzenia drzewek, krzewów owocowych:

 • wprowadzać granulat w pobliże systemu korzeniowego przy użyciu sadzarek z dozownikami do
  mikrogranulatów lub przy użyciu dozowników ręcznych. Po posadzeniu drzew i zastosowaniu biopreparatu uprawę nawadniać.

Uprawy już istniejące:

 • wprowadzać granulat w pobliże systemu korzeniowego (na głębokość 10-15 cm) za pomocą urządzenia do inkorporacji granulatu do gleby. Po zastosowaniu biopreparatu sad
  nawadniać.
4 kg/ha

uprawy warzyw w gruncie

(szczególnie zagrożone nicieniami)

PREPARAT MOŻNA ZASTOSOWAĆ W CZASIE:

 • przygotowania redlin
 • siewu nasion
 • sadzenia rozsady

przy użyciu dozowników do mikrogranulatu, zainstalowanych na redliniarkach, siewnikach, sadzarkach

uprawy roślin ozdobnych w gruncie

PREPARAT MOŻNA ZASTOSOWAĆ W CZASIE:

 • siewu nasion
 • sadzenia rozsady

przy użyciu dozowników do mikrogranulatu, zainstalowanych na siewnikach, sadzarkach

ziemniaki

preparat można zastosować w czasie:

 • sadzenia sadzeniaków

przy użyciu dozowników do mikrogranulatu zainstalowanych na sadzarkach