BACTIM® RADINET

BACTIM® RADINET zawiera zestaw grzybów mikoryzowych, bakterii i grzybów ryzosferowych
oraz promieniowców. Polecany jest do podlewania rozsad po pikowaniu do multiplatów lub doniczek.

Najważniejsze korzyści ze stosowania biopreparatu BACTIM® RADINET:

  • skraca czas produkcji rozsady
  • pobudza wzrost i rozwój systemu korzeniowego
  • ogranicza stres przesadzania
  • poprawia zaopatrzenie roślin w wodę i składniki pokarmowe
  • odbudowuje bioróżnorodność gleby i podłoży (np. po odkażaniu chemicznym).

BACTIM® RADINET

SKŁADNIKI PREPARATU
ZAWARTOŚĆ
Grzyby mikoryzowe:
Glomus spp.
Glomus viscosum
Glomus mosseae
48%
Bakterie i promieniowce:
Bacillus amyloliquefaciens
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas spp.
Streptomyces spp.
Streptomyces spp.

4,85 x 107 jtk/g

Grzyby saprofityczne:
Pochonia chlamydosporia
Trichoderma harzianum
Trichoderma viride
Biopreparat nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz mikroorganizmów patogenicznych dla roślin. Mikroorganizmy zawarte w preparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.

Mechanizm działania BACTIM® RADINET

Efekty stosowania BACTIM® RADINET

Agrotechniczne aspekty stosowania BACTIM® RADINET

  • zaszczepienie systemu korzeniowego siewek mikroorganizmami już na wczesnym etapie wzrostu roślin
  • łatwa aplikacja, przez podlewanie siewek po pikowaniu
  • niska dawka – 5 g preparatu na jedną tacę multiplatu (w uprawie warzyw)
ZAKRES STOSOWANIA I DAWKOWANIE
UPRAWY
STOSOWANIE
DAWKI
Wszystkie gatunki roślin warzywnych i ozdobnych uprawiane z rozsady (za wyjątkiem kapustowatych) podlewanie roślin w multiplatach, kilka dni po pikowaniu siewek, dokładnie podlać rośliny w multiplatach zawiesiną preparatu, używając około 1,5 do 2,0 l cieczy użytkowej na 1 tacę multiplatu 5 g/tacę multiplatu
Produkcja sadzonek truskawki (multiplaty, doniczki) podlać sadzonkowane rośliny biopreparatem BACTIM® RADINET tuż przed umieszczeniem multiplatów lub doniczek w tunelu, do podlewania użyć 1,5 do 2,0 l zawiesiny preparatu na multiplat lub 50 roślin sadzonkowanych w doniczkach czy pierścieniach 7,5 g / multiplat lub 50 doniczek
Wszystkie gatunki roślin warzywnych uprawianych na podłożach inertnych podlać rośliny po wystawieniu ich na maty, używać 100 ml zawiesiny preparatu na 1 kostkę (0,5-0,75 g BACTIM® RADINET/100 ml wody) 0,5 -0,75 g/kostkę