BACTIM® NUTRI

Technologia BACTIM® NUTRI pomaga zmaksymalizować plony zbóż, rzepaku, kukurydzy i innych gatunków roślin poprzez zwiększenie puli dostępnego azotu, fosforu oraz intensyfikację rozwoju systemu korzeniowego.

Technologia oparta jest o wprowadzenie do gleby unikalnych mikroorganizmów o zdolności do wiązania azotu atmosferycznego oraz solubilizacji uwstecznionego fosforu. BACTIM® NUTRI zapewnia maksymalne wsparcie wzrostu i rozwoju korzeni i pędów co bezpośrednio prowadzi do zwiększenia plonu oraz lepszego wykorzystania składników pokarmowych na każdym etapie wzrostu roślin.

BACTIM® NUTRI to unikalna dwukomponentowa technologia składający się z:

BACTIM® NUTRI

SKŁADNIKI PREPARATÓW ZAWARTOŚĆ
BACTIM® NUTRI N+
Azotobacter sp.
co najmniej 108 jtk/ml
BACTIM® NUTRI P+
Bacillus spp.
co najmniej 108 jtk/ml
Bakterie z rodzaju AzotobacterBacillus pochodzą z naturalnego środowiska glebowego. Biopreparat nie zawiera mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie.
BACTIM® NUTRI zawiera składniki formulacyjne wspierające proces rozwoju mikroorganizmów po aplikacji.


BACTIM® NUTRI N+ 
 jest zarejestrowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848.

BACTIM® NUTRI to maksymalny plon:

BACTIM® NUTRI to:

Bakterie Azotobacter sp. zawarte w BACTIM® NUTRI N+ efektywnie wiążą azot atmosferyczny, zwiększając pulę dostępnego dla roślin azotu w glebie. Większa ilość azotu w glebie korzystnie wpływa na stan odżywienia roślin w ten pierwiastek i wielkość i jakość plonu.

Bakterie z rodzaju Bacillus spp., zawarte w BACTIM® NUTRI P+ uwalniają uwsteczniony fosfor w glebie. Zwiększenie ilości dostępnego fosforu przyczynia się szybszego wzrostu korzeni
i organów plonotwórczych. Dodatkowo, bakterie chronią fosfor z nawozów doglebowych przed chemicznym uwstecznieniem.

Bakterie zawarte w BACTIM® NUTRI N+
BACTIM® NUTRI P+  syntetyzują i wydzielają do środowiska glebowego związki biologicznie aktywne, tj. enzymy, hormony roślinne, siderofory, które wykazują korzystny wpływ na wzrost i rozwój roślin.

Efekty stosowania BACTIM® NUTRI

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKOWANIE

TERMIN STOSOWANIA:

  • Produkt można stosować w zespole uprawek przedsiewnych przygotowujących glebę do siewu wszystkich upraw jarych i ozimych (biopreparat może być stosowany we wszystkich systemach przygotowania gleby do siewu i samego siewu).
  • Produkt można także stosować po wschodach roślin uprawnych, we wczesnych fazach rozwojowych.

UWAGI:

  • Przygotowanie cieczy roboczej: do zbiornika opryskiwacza napełnionego w ½–⅔ wodą i przy włączonym mieszadle wlać BACTIM® NUTRI N+, odczekać do całkowitego rozmieszania, następnie wlać BACTIM® NUTRI P+, zbiornik uzupełnić wodą do zadanej objętości
  • Zalecany oprysk średniokroplisty
  • W zespole uprawek przedsiewnych, po opryskiwaniu gleby – preparat wymieszać płytko z glebą
  • Po wschodach roślin uprawnych preparat stosować w warunkach atmosferycznych, które zapewnią przemieszczenie się mikroorganizmów do gleby
    np. mżawka
  • W trakcie zabiegu unikać dużego nasłonecznienia – zabieg najlepiej wykonać wieczorem.

Dostępne opakowania:

BACTIM® NUTRI N+: 1L

BACTIM® NUTRI P+: 5L

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.