BACTIM® NUTRI P+

BACTIM® NUTRI P+ to produkt mikrobiologiczny, wzbogacony o wyselekcjonowane bakterie
z rodzaju Bacillus spp. Mikroorganizmy te mają zdolność do uwalniania związanych form fosforu w glebie, co z kolei zwiększa jego dostępność dla roślin. Bakterie zawarte w produkcie efektywnie zabezpieczają fosfor przed chemiczną dezaktywacją, zwiększając skuteczność nawożenia doglebowego.

BACTIM® NUTRI P+

SKŁADNIKI PREPARATÓW ZAWARTOŚĆ
BACTIM® NUTRI P+
Bacillus spp.
co najmniej 108 jtk/ml
Bakterie z rodzaju Bacillus pochodzą z naturalnego środowiska glebowego. Biopreparat nie zawiera mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie.
BACTIM® NUTRI P+ zawiera składniki formulacyjne wspierające proces rozwoju mikroorganizmów po aplikacji.

BACTIM® NUTRI P+ to maksymalny plon:

BACTIM® NUTRI P+ to:

Bakterie z rodzaju Bacillus spp., zawarte w BACTIM® NUTRI P+ uwalniają uwsteczniony fosfor w glebie. Zwiększenie ilości dostępnego fosforu przyczynia się szybszego wzrostu korzeni i organów plonotwórczych. Dodatkowo, bakterie chronią fosfor z nawozów doglebowych przed chemicznym uwstecznieniem.

Bakterie zawarte w BACTIM® NUTRI P+ syntetyzują i wydzielają do środowiska glebowego związki biologicznie aktywne, tj. enzymy, hormony roślinne, siderofory, które wykazują korzystny wpływ na wzrost i rozwój roślin.

Efekty stosowania BACTIM® NUTRI P+

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKOWANIE

TERMIN STOSOWANIA:

  • Produkt można stosować w zespole uprawek przedsiewnych przygotowujących glebę do siewu wszystkich upraw jarych i ozimych (biopreparat może być stosowany we wszystkich systemach przygotowania gleby do siewu i samego siewu).
  • Produkt można także stosować po wschodach roślin uprawnych, we wczesnych fazach rozwojowych.

UWAGI:

  • Przygotowanie cieczy roboczej: do zbiornika opryskiwacza napełnionego w ½–⅔ wodą i przy włączonym mieszadle wlać BACTIM® NUTRI N+, odczekać do całkowitego rozmieszania, następnie wlać BACTIM® NUTRI P+, zbiornik uzupełnić wodą do zadanej objętości
  • Zalecany oprysk średniokroplisty
  • W zespole uprawek przedsiewnych, po opryskiwaniu gleby – preparat wymieszać płytko z glebą
  • Po wschodach roślin uprawnych preparat stosować w warunkach atmosferycznych, które zapewnią przemieszczenie się mikroorganizmów do gleby
    np. mżawka
  • W trakcie zabiegu unikać dużego nasłonecznienia – zabieg najlepiej wykonać wieczorem.

Dostępne opakowania:

BACTIM® NUTRI N+: 1L

BACTIM® NUTRI P+: 5L

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.