BACTIM® NUTRI N+

Biostymulator BACTIM® NUTRI N+ jest formułą wzbogaconą o specjalnie wyselekcjonowane bakterie z rodzaju Azotobacter sp., które efektywnie wiążą azot atmosferyczny, zwiększając jego dostępność w glebie.

BACTIM® NUTRI N+ poprawia stan odżywienia roślin w azot, wpływając na wzrost jakości oraz wielkości uzyskiwanego plonu.

BACTIM® NUTRI N+

SKŁADNIKI PREPARATÓW ZAWARTOŚĆ
BACTIM® NUTRI N+
Azotobacter sp.
co najmniej 108 jtk/ml
Bakterie z rodzaju Azotobacter i pochodzą z naturalnego środowiska glebowego. Biopreparat nie zawiera mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie.
BACTIM® NUTRI N+ zawiera składniki formulacyjne wspierające proces rozwoju mikroorganizmów po aplikacji.
Logo-eco-cert-str-www

BACTIM® NUTRI N+  jest zarejestrowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848.

BACTIM® NUTRI N+ to maksymalny plon:

BACTIM® NUTRI N+ to:

Bakterie Azotobacter sp. zawarte w BACTIM® NUTRI N+ efektywnie wiążą azot atmosferyczny, zwiększając pulę dostępnego dla roślin azotu w glebie. Większa ilość azotu w glebie korzystnie wpływa na stan odżywienia roślin w ten pierwiastek i wielkość i jakość plonu.

Bakterie zawarte w BACTIM® NUTRI N+ syntetyzują i wydzielają do środowiska glebowego związki biologicznie aktywne, tj. enzymy, hormony roślinne, siderofory, które wykazują korzystny wpływ na wzrost i rozwój roślin.

Efekty stosowania BACTIM® NUTRI N+

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKOWANIE

TERMIN STOSOWANIA:

  • Produkt można stosować w zespole uprawek przedsiewnych przygotowujących glebę do siewu wszystkich upraw jarych i ozimych (biopreparat może być stosowany we wszystkich systemach przygotowania gleby do siewu i samego siewu).
  • Produkt można także stosować po wschodach roślin uprawnych, we wczesnych fazach rozwojowych.

UWAGI:

  • Przygotowanie cieczy roboczej: do zbiornika opryskiwacza napełnionego w ½–⅔ wodą i przy włączonym mieszadle wlać BACTIM® NUTRI N+, odczekać do całkowitego rozmieszania, następnie wlać BACTIM® NUTRI P+, zbiornik uzupełnić wodą do zadanej objętości
  • Zalecany oprysk średniokroplisty
  • W zespole uprawek przedsiewnych, po opryskiwaniu gleby – preparat wymieszać płytko z glebą
  • Po wschodach roślin uprawnych preparat stosować w warunkach atmosferycznych, które zapewnią przemieszczenie się mikroorganizmów do gleby
    np. mżawka
  • W trakcie zabiegu unikać dużego nasłonecznienia – zabieg najlepiej wykonać wieczorem.

Dostępne opakowania:

BACTIM® NUTRI N+: 1L

BACTIM® NUTRI P+: 5L

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.