BACTIM® NITRO+

BACTIM® NITRO+ to preparat mikobiologiczny przeznaczony do wzbogacania roztworu saletrzano-mocznikowego (RSM) w mikroorganizmy”

Zastosowanie biopreparatu BACTIM® NITRO+ prowadzi do poprawy zaopatrzenia roślin w fosfor, cynk i krzem. Zawarte w preparacie bakterie z rodzaju Bacillus wydajnie solubilizują niedostępny dla roślin fosfor, cynk i krzem z depozytu glebowego, które następnie mogą być wykorzystane przez rośliny uprawne.

BACTIM® NITRO+

SKŁADNIKI PREPARATU
ZAWARTOŚĆ
Bacillus spp.
co najmniej 5 x 108 jtk/ml
Bakterie z rodzaju Bacillus pochodzą z naturalnego środowiska glebowego.
W biopreparacie BACTIM® NITRO+ bakterie występują w formie przetrwalników.

Korzyści ze stosowania BACTIM® NITRO+

Lepsze wykorzystanie
azotu ze stosowanego
RSM

Wzrost zaopatrzenia
roślin w fosfor
i cynk

Wzrost zawartości
w glebie dostępnego
dla roślin krzemu

Wysoka aktywność
celulolityczna
i ligninolityczna bakterii

Efekty stosowania BACTIM® NITRO+

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKOWANIE

BACTIM® NITRO+ jest przeznaczony do łącznego stosowania ze wszystkimi rodzajami RSM.

BACTIM® NITRO+ stosować w ilości 1 l na 100 l RSM (1% objętościowo w stosunku do RSM).

BACTIM® NITRO+ można stosować we wszystkich terminach zgodnych z zaleceniami stosowania RSM i we wszystkich uprawach gdzie polecane jest stosowanie RSM.

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.