BACTIM® LIŚCIE

OGRANICZENIE ŹRÓDŁA INFEKCJI SPRAWCY PARCHA JABŁONI

BACTIM®  LIŚCIE to biopreparat zawierający konsorcjum bakterii z rodzaju Bacillus spp. Produkt polecany jest do stosowania w sadach jabłoniowych w celu przyspieszenia rozkładu opadłych liści z drzew.

Najważniejsze korzyści ze stosowania BACTIM®  LIŚCIE:

 • przyspieszenie rozkładu opadłych z drzew liści
 • ograniczenie wielkości źródła infekcji grzyba Venturia inaequalis, sprawcy parcha jabłoni
  • ograniczenie możliwości dojrzewania owocników
  • mniejszy potencjał infekcyjny sadu
  • niższe koszty ochrony sadu
 • niższy poziom pozostałości środków ochrony roślin w owocach
 • mniejsze prawdopodobieństwo powstania odporności grzyba sprawcy parcha jabłoni na fungicydy
 • poprawa właściwości fizyko-chemicznych gleby
 • mniejsze skażenie środowiska nawozami azotowymi.
 •  

BACTIM® LIŚCIE

SKŁADNIKI PREPARATU
ZAWARTOŚĆ
konsorcjum bakterii z rodzaju Bacillus spp.
2,5x109 jtk/ml
Bakterie Bacillus spp. pochodzą ze środowiska naturalnego. W biopreparacie BACTIM®  LIŚCIE bakterie występują w formie przetrwalników.

Mechanizm działania BACTIM® LIŚCIE

Unikalne właściwości pektynolityczne i celulolityczne bakterii Bacillus spp. = skuteczny rozkład liści jabłoni

Efekty stosowania BACTIM® LIŚCIE

Zakres stosowania

Jabłoń
Terminy stosowania (♦ optymalne, ◊ opcjonalne) Sposób aplikacji
Początek opadania liści z drzew (po pierwszym przymrozku)

Oprysk liści na drzewach. Jednorazowa dawka 2 L/ha. Zabieg drobnokroplisty. Ilość cieczy użytkowej 500-800 L/ha, w zależności od wielkości koron drzew.

Tuż po opadnięciu liści na glebę Oprysk liści leżących na glebie, przy użyciu belki herbicydowej. Jednorazowa dawka 2 L/ha. Zabieg średniokroplisty. Ilość cieczy użytkowej 300-400 L/ha.