BACTIM® LIŚCIE

OGRANICZENIE ŹRÓDŁA INFEKCJI SPRAWCY PARCHA JABŁONI

BACTIM®  LIŚCIE to biopreparat zawierający konsorcjum bakterii z rodzaju Bacillus spp. Produkt polecany jest do stosowania w sadach jabłoniowych w celu przyspieszenia rozkładu opadłych liści z drzew.

Najważniejsze korzyści ze stosowania BACTIM®  LIŚCIE:

 • przyspieszenie rozkładu opadłych z drzew liści
 • ograniczenie wielkości źródła infekcji grzyba Venturia inaequalis, sprawcy parcha jabłoni
  • ograniczenie możliwości dojrzewania owocników
  • mniejszy potencjał infekcyjny sadu
  • niższe koszty ochrony sadu
 • niższy poziom pozostałości środków ochrony roślin w owocach
 • mniejsze prawdopodobieństwo powstania odporności grzyba sprawcy parcha jabłoni na fungicydy
 • poprawa właściwości fizyko-chemicznych gleby
 • mniejsze skażenie środowiska nawozami azotowymi.
 •  

BACTIM® LIŚCIE

SKŁADNIKI PREPARATU
ZAWARTOŚĆ
konsorcjum bakterii z rodzaju Bacillus spp.
2,5x109 jtk/ml
Bakterie Bacillus spp. pochodzą ze środowiska naturalnego. W biopreparacie BACTIM®  LIŚCIE bakterie występują w formie przetrwalników.

Mechanizm działania BACTIM® LIŚCIE

Unikalne właściwości pektynolityczne i celulolityczne bakterii Bacillus spp. = skuteczny rozkład liści jabłoni

Efekty stosowania BACTIM® LIŚCIE

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKOWANIE

ZASTOSOWANIEDAWKA I ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJUWAGI
 • biopreparat stosować na drzewa tuż przed opadaniem liści z drzew (po pierwszym, silniejszym przymrozku) 

polecane stężenie biopreparatu

BACTIM®  LIŚCIE 0,4% (0,4 l preparatu na każde 100 l cieczy roboczej) 

Biopreparat należy stosować w 500 do 800 l cieczy roboczej/ha, zależnie od wielkości koron drzew 

 • w czasie opryskiwania unikać nadmiernego nasłonecznienia – zabieg najlepiej wykonać wieczorem 
 • w przypadku opryskiwania liści leżących na glebie zalecane jest opryskiwanie średniokropliste 
 • biopreparat może być także zastosowany na liście leżące na glebie, tuż po opadaniu ich na glebę sadu 

2,0 l/ha powierzchni opryskiwanej 

biopreparat należy stosować w 300-400 l cieczy roboczej/ha, przy użyciu belki herbicydowej