BACTIM® GLEBA

PRZYSPIESZA REWITALIZACJĘ GLEB „ZMĘCZONYCH” INTENSYWNĄ UPRAWĄ I JEDNOSTRONNYM NAWOŻENIEM

BACTIM® GLEBA to biopreparat przyspieszający rewitalizację gleb „zmęczonych”, czyli gleb na różnym poziomie degradacji spowodowanej intensywną uprawą i jednostronnym nawożeniem. BACTIM® GLEBA zawiera konsorcjum bakterii z rodzaju Bacillus sp. pochodzących z naturalnego środowiska glebowego. Preparat zawiera także koformulator humusowy oraz mikroelementy wspierające rozwój mikroorganizmów tuż po aplikacji preparatu.

BACTIM® GLEBA

SKŁADNIKI PREPARATU
ZAWARTOŚĆ
konsorcjum bakterii z rodzaju Bacilluss spp.
5x108 jtk/ml

W biopreparacie BACTIM® GLEBA bakterie z rodzaju Bacilluss pochodzą z naturalnego środowiska glebowego i występują w formie przetrwalników.
Preparat zawiera koformulator humusowy wspierający rozwój roślin i mikroorganizmów tuż po aplikacji preparatu.

Logo-eco-cert-str-www

BACTIM® GLEBA jest zarejestrowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848.

Głównymi przyczynami degradacji gleb są nasze działania związane z intensywną uprawą roślin i ograniczeniami w płodozmianie:

Efektami degradacji gleb są coraz powszechniej występujące zjawiska:

Mechanizm działania BACTIM® GLEBA

Korzyści z aplikowania BACTIM® GLEBA

Efekty stosowania BACTIM® GLEBA

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKOWANIE

ZAKRES STOSOWANIA

DAWKA I ILOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

UWAGI

  • zespół uprawek pożniwnych (np. na ściernisko) 
  • zespół uprawek przedsiewnych przygotowujących glebę do siewu (biopreparat może być stosowany we wszystkich systemach przygotowania gleby do siewu i różnych technikach siewu)
  • po wschodach roślin uprawnych we wczesnych fazach rozwojowych 

1-2 l/ha

  • w pierwszym roku stosowania: 2 l/ha
  • w kolejnych latach stosowania: 1-1,5 l/ha

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-400 l/ha

  • zalecany oprysk średniokroplisty
  • w zespole uprawek pożniwnych lub przedsiewnych, po opryskiwaniu gleby – preparat wymieszać płytko z glebą
  • w trakcie zabiegu unikać dużego nasłonecznienia – zabieg najlepiej wykonać wieczorem