BACTIM® FERTIMAX

BACTIM® FERTIMAX zawiera zestaw bakterii oraz ryzosferowych grzybów saprofitycznych.
Polecany jest do podlewania i fertygacji warzyw w uprawie pod osłonami oraz do przygotowania rozsad warzyw kapustnych.

Najważniejsze korzyści ze stosowania biopreparatu BACTIM® FERTIMAX :

 • ogranicza szkodliwość odglebowych chorób pochodzenia grzybowego
 • zapewnia lepsze wykorzystanie nawozów i mniejsze zużycie środków ochrony roślin
 • stymuluje wzrost i rozwój roślin
 • zwiększa ilość i jakość plonu
 • podwyższa odporność roślin na stresy abiotyczne w szczególności na chłody.

BACTIM® FERTIMAX

SKŁADNIKI PREPARATU
ZAWARTOŚĆ
Bakterie:
Bacillus subtilis
Bacillus megaterium
Paenibacillus polymyxa
Pseudomonas fluorescens
108 jtk/g
Grzyby saprofityczne:
Trichoderma harzianum
Trichoderma reesei
Trichoderma viride
Gliocladium virens
108 jtk/g
Biopreparat nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz mikroorganizmów patogenicznych dla roślin. Mikroorganizmy zawarte w preparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.

Mechanizm działania BACTIM® FERTIMAX

Efekty stosowania BACTIM® FERTIMAX

Agrotechniczne aspekty stosowania BACTIM® FERTIMAX

 • możliwość przygotowania rozsady warzyw kapustnych oraz warzyw uprawianych w podłożach inertnych
 • możliwość stosowania w uprawach glebowych i bezglebowych
 • łatwa aplikacja produktu przez
  • podlewanie
  • systemy nawadniania
 • możliwości aplikacji w podłożach inertnych
  • wniesienie pożytecznych mikroorganizmów do uprawy bezglebowej
  • wysoka przeżywalność mikroorganizmów w niekorzystnych warunkach wzrostu i rozwoju
 • możliwość stosowania BACTIM® FERTIMAX z nawozami w stężeniach aplikowanych bezpośrednio do podłoży
 • brak negatywnego wpływu na instalację nawodnieniową
  • brak wpływu na drożność emiterów
  • brak negatywnego wpływu na materiały, z których wykonana jest instalacja
 • łatwe odważanie i przygotowanie cieczy roboczej
  • niskie dawki preparatu.
ZAKRES STOSOWANIA I DAWKOWANIE

UPRAWY

TERMIN STOSOWANIA

SPOSÓB APLIKACJI

DAWKI

WARZYWA

warzywa kapustowate

PRODUKCJA ROZSADY:
 • w 5. dniu po siewie nasion
podlewanie lub zraszanie substratu

1 g/tacę multiplatu

 • kilka dni przed wysadzeniem w pole
podlewanie roślin

1 g/tacę multiplatu

 • przed wysadzeniem rozsady na miejsce stałe
opryskiwanie gleby (po aplikacji, biopreparat płytko
wymieszać z glebą)

1 kg/ha

warzywa pod osłonami - uprawa w gruncie lub substratach organicznych

 • po przyjęciu się rozsady
fertygacja lub podlewanie roślin

pierwsza dawka 0,5-1,0 kg/ha

 • kilkukrotnie, w trakcie sezonu wegetacji, co 14-21 dni
fertygacja lub podlewanie roślin

kolejne dawki 0,125-0,250 kg/ha

papryka, pomidor pod osłonami - w podłożach inertnych

UPRAWA W CYKLU PRODUKCYJNYM:
 • po przyjęciu się rozsady
fertygacja

0,5 kg/ha

 • kolejne aplikacje systematycznie, co 14-21 dni
fertygacja

0,25 kg/ha

ogórek pod osłonami - w podłożach inertnych

UPRAWA W CYKLU PRODUKCYJNYM:
 • po przyjęciu się rozsady
fertygacja

0,5 kg/ha

 • kolejne aplikacje systematycznie, co 14-21 dni
fertygacja

0,25 kg/ha

ROŚLINY OZDOBNE

rośliny ozdobne pod osłonami - uprawa w gruncie lub substratach
organicznych

 • po przyjęciu się rozsady
fertygacja lub podlewanie roślin

pierwsza dawka 0,5-1 kg/ha

 • kilkukrotnie, w trakcie sezonu wegetacji, co 14-21 dni, maksymalna dawka do 1,5 kg/ha
fertygacja lub podlewanie roślin

kolejne dawki 0,125-0,250 kg/ha

WARZYWA UPRAWIANE W POLU

OGÓREK w uprawie na płask

 • w fazie 4. liści
Opryskiwać glebę i rośliny, po zabiegu preparat
płytko wymieszać z glebą lub plantację deszczować.
W przypadku braku możliwości wymieszania
preparatu z glebą lub braku deszczowni preparat
stosować tuż przed spodziewanym deszczem lub
w czasie mżawki.

jednorazowo

1 kg/ha

OGÓREK w uprawie na foliowych zagonach

 • w fazie 4. liści
Fertygacja lub podlewanie roślin

jednorazowo

1-1,5 kg/ha

Sałata w uprawie

polowej

 1. przed wysadzeniem rozsady na miejsce stałe
 2. 2 tygodnie po przyjęciu się roślin
 1. opryskiwanie gleby (po aplikacji, biopreparat
  płytko wymieszać z glebą)
 2. opryskiwanie gleby i roślin (po aplikacji,
  biopreparat płytko wymieszać z glebą lub
  plantację deszczować)

Preparat może być także stosowany
w w/w terminach poprzez fertygację

 1. 1,0 kg/ha
 2. 2. 0,5 kg/ha