BACTIM® FERTI

BACTIM®FERTI to produkt mikrobiologiczny zaprojektowany z myślą o uprawach fertygowanych. Jego unikalna formuła, oparta na starannie dobranych mikroorganizmach, tworzy w glebie naturalną barierę wokół systemu korzeniowego roślin, ograniczając szkodliwość chorób odglebowych. BACTIM®FERTI poprawia wykorzystanie wody i składników pokarmowych oraz korzystnie wpływa na właściwości gleby.

Najważniejsze korzyści ze stosowania BACTIM®FERTI:

  • pozytywny wpływ na zdrowotność upraw fertygowanych
  • zmniejszenie nasilenia i szkodliwości chorób odglebowych
  • poprawa właściwości fizykochemicznych gleby
  • lepsze odżywienie roślin w fosfor, cynk i krzem
  • zwiększanie plonowania i lepszy wigor roślin

BACTIM® FERTI

SKŁAD
ZAWARTOŚĆ
Bacillus spp.
co najmniej 108 jtk/ml
Bakterie z rodzaju Bacillus pochodzą z naturalnego środowiska glebowego. Produkt BACTIM® FERTI nie zawiera mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie.

BACTIM® FERTI - mechanizm działania:

BACTIM® FERTI - korzyści:

BACTIM® FERTI - efekty stosowania:

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKOWANIE

Produkt należy aplikować doglebowo.

Zalecana jednorazowa dawka to:
 2 litry na hektar
Optymalna liczba zabiegów wynosi: od 2 do 4.

Pierwszy zabieg należy wykonać po przyjęciu się sadzonek.
Zaleca się przeprowadzanie aplikacji biopreparatu w odstępach 3–4 tygodniowych.
Produkt można zastosować zarówno w cyklu wodnym, jak i z pożywką, w zależności od preferencji i potrzeb uprawy.