BACTIM® ERICOID

BACTIM® ERICOID jest preparatem przeznaczonym do mikoryzacji systemu korzeniowego borówki oraz innych roślin wrzosowatych, np. wrzosów, wrzośców, różaneczników, azalii.

BACTIM® ERICOID zawiera trzy gatunki grzybów mikoryzowych Oidiodendron maius, Phialocephala fortinii oraz Rhizoscyphus ericae, które zasiedlają korzenie roślin wrzosowatych rosnących w glebach i podłożach kwaśnych, tworząc z roślinami bliski związek – symbiozę.

Grzyby mikoryzowe:

  • w glebie i substratach tworzą rozległą sieć, wnikają do korzeni roślin zwiększając zasięg systemu korzeniowego, co skutkuje lepszym wykorzystaniem wody i składników pokarmowych a tym samym poprawą stanu odżywienia roślin
  • produkują enzymy, które przekształcają fosfor organiczny w dostępny dla roślin fosfor mineralny
  • wydzielają substancje, które działają stymulująco na wzrost i rozwój roślin

BACTIM® ERICOID

SKŁAD BIOPREPARATU
ZAWARTOŚĆ
Oidiodendron maius 2200 jtk/ml
Phialocephala fortinii
Rhizoscyphus ericae

BACTIM® ERICOID to:

Efekty stosowania BACTIM® ERICOID

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKOWANIE

UPRAWY

STOSOWANIE

DAWKI

Plantacje nowo założonePo posadzeniu i przyjęciu sadzonek podlewać rośliny BACTIM® ERICOID przez system nawadniania kroplowego zależnie od wielkości posadzonych roślin. Zabieg powtórzyć po 10–14 dniach. W kolejnych latach stosować  dawkę przypominającą preparatu  poprzez fertygację.

Nawadnianie kroplowe:
0,7-1,5 ml/roślina

Fertygacja:
1 L/ha

Plantacje owocująceW pierwszym roku stosowania, wiosną po ruszeniu wegetacji i nagrzaniu się podłoża do 12°C, podlewać rośliny BACTIM® ERICOID przez system nawadniania kroplowego. Zabieg powtórzyć po 10–14 dniach. W kolejnych latach stosować dawkę przypominającą preparatu poprzez fertygację.

Nawadnianie kroplowe:
1,5 L/ha

Fertygacja:
1 L/ha