BACTIM® ENDOFIX

BACTIM® ENDOFIX to unikalny produkt oparty o bakterie Paenibacillus polymyxa, które wnikają do wnętrza roślin (niezależnie od gatunku) zaopatrując je w dodatkowy azot wiązany bezpośrednio z powietrza.

BACTIM® ENDOFIX dostarcza roślinie azot w formie łatwo przyswajalnych jonów amonowych (NH4+) przez cały sezon wegetacyjny od momentu aplikacji aż do zbioru, nawet w warunkach utrudnionego pobierania tego składnika z gleby. Dzięki temu ograniczamy występujący w trakcie sezonu głód azotowy maksymalizując potencjał
plonotwórczy, zwiększając wigor i zdrowotność roślin.

Najważniejsze korzyści ze stosowania BACTIM® ENDOFIX:

  • efektywne wiązanie azotu atmosferycznego bezpośrednio w roślinie przez cały sezon wegetacyjny
  • lepsze odżywienie,
  • większy wigor i wyższą zdrowotność roślin
  • zwiększenie ilości i jakości plonu
  • skuteczność w każdej uprawie, niezależnie od parametrów stanowiska
    (pH gleby, zasobność, technologia nawożenia)
  • możliwość łącznej aplikacji z nawozami dolistnymi i większością agrochemikaliów.

BACTIM® ENDOFIX

SKŁAD
ZAWARTOŚĆ
Paenibacillus polymyxa
co najmniej 108 jtk/ml

Azot dostarczany przez BACTIM® ENDOFIX nie jest uwzględniany w bilansie nawożenia azotem, a zatem nie ogranicza nawożenia azotem.

Efekty stosowania BACTIM® ENDOFIX

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKOWANIE

Aplikacja: oprysk dolistny

Jednorazowa dawka: 400 ml/ha
Liczba aplikacji: 1–2 aplikacje w sezonie wegetacyjnym.
Zabieg najlepiej przeprowadzić rano, w temperaturze 5–35 °C.
Produkt aplikować na rośliny nie będące pod wpływem warunków stresowych (chłód, susza, uszkodzenia wywołane środkami ochrony roślin).
W mieszaninie zbiornikowej z innymi agrochemikaliami BACTIM® ENDOFIX dodać jako ostatni. Nie stosować łącznie z fungicydami miedziowymi.

UPRAWA
TERMIN STOSOWANIA
Zboża
kłoszenie – do początku kwitnienia
Rzepak
rozwój liści – do początku kwitnienia: 1–2 zabiegi co 28 dni
Kukurydza
faza 4–8 liści
Burak cukrowy
faza 4–8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi
Warzywa psiankowate i dyniowate
rozwój liści – do początku kwitnienia
Warzywa kapustne, cebulowe, korzeniowe
rozwój liści – do początku rozwoju części przeznaczonych do zbioru
Ziemniak
wzrost pędów i liści – do początku kwitnienia
Drzewa i krzewy owocowe, winorośl
do początku kwitnienia