BACTIM® ENDOFIX

BACTIM® ENDOFIX to unikalny produkt oparty o bakterie Paenibacillus polymyxa, które wnikają do wnętrza roślin (niezależnie od gatunku) zaopatrując je w dodatkowy azot wiązany bezpośrednio z powietrza.

BACTIM® ENDOFIX dostarcza roślinie azot w formie łatwo przyswajalnych jonów amonowych (NH4+) przez cały sezon wegetacyjny od momentu aplikacji aż do zbioru, nawet w warunkach utrudnionego pobierania tego składnika z gleby. Dzięki temu ograniczamy występujący w trakcie sezonu głód azotowy maksymalizując potencjał plonotwórczy, zwiększając wigor i zdrowotność roślin.

Najważniejsze korzyści ze stosowania BACTIM® ENDOFIX:
  • efektywne wiązanie azotu atmosferycznego bezpośrednio w roślinie przez cały sezon wegetacyjny
  • lepsze odżywienie,
  • większy wigor i wyższą zdrowotność roślin
  • zwiększenie ilości i jakości plonu
  • skuteczność w każdej uprawie, niezależnie od parametrów stanowiska (pH gleby, zasobność, technologia nawożenia)
  • możliwość łącznej aplikacji z nawozami dolistnymi i większością agrochemikaliów.

BACTIM® ENDOFIX

SKŁAD
ZAWARTOŚĆ
Paenibacillus polymyxa
co najmniej 108 jtk/ml

Azot dostarczany przez BACTIM® ENDOFIX nie jest uwzględniany w bilansie nawożenia azotem, a zatem nie ogranicza nawożenia azotem.

BACTIM® ENDOFIX jest zarejestrowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848 i znajduje się na liście www.inputs.eu

Mechanizm działania BACTIM® ENDOFIX

Korzyści ze stosowania BACTIM® ENDOFIX

Efekty stosowania BACTIM® ENDOFIX

ZAKRES STOSOWANIA I DAWKOWANIE

UPRAWATERMINY ZABIEGÓW DOLISTNYCHSPOSÓB APLIKACJI
Zbożakrzewienie – do początku kwitnienia

Aplikacja: oprysk dolistny

Jednorazowa dawka: 400 ml/ha

Liczba aplikacji: 1–2 aplikacje w sezonie wegetacyjnym.

Zabieg najlepiej przeprowadzić rano, w temperaturze 5–25 °C. Produkt aplikować na rośliny nie będące pod wpływem warunków stresowych (chłód, susza, uszkodzenia wywołane środkami ochrony roślin). W mieszaninie zbiornikowej z innymi agrochemikaliami BACTIM® ENDOFIX dodać jako ostatni. Nie stosować łącznie z fungicydami miedziowymi.

Rzepakrozwój liści – do początku kwitnienia: 1–2 zabiegi co 28 dni
Kukurydzafaza 4–8 liści
Burak cukrowyfaza 4–8 liści – do początku zakrywania międzyrzędzi
Warzywa psiankowate i dyniowaterozwój liści – do początku kwitnienia
Warzywa kapustne, cebulowe, korzeniowerozwój liści – do początku rozwoju części przeznaczonych do zbioru
Ziemniakwzrost pędów i liści – do początku kwitnienia
Drzewa i krzewy owocowe, winorośl rozwój liści – do końca kwitnienia