BACTIM SŁOMA


INICJUJE I PRZYSPIESZA PROCESY ROZKŁADU RESZTEK POŻNIWNYCH 

Efekty działania:

  • przyspieszenie rozkładu materii organicznej pozostawionej po żniwach
  • wzrost aktywności mikrobiologicznej gleb
  • udowodniony w badaniach wzrost zawartości próchnicy w glebie
  • ograniczenie potencjału infekcyjnego upraw szczególnie zbóż, wzrost efektywności zabiegów ochrony przed chorobami głównie zbóż
Skuteczność preparatu Bactim Słoma
 
  BACTIM SŁOMA
Skład preparatu:
 
MIKROORGANIZMY:
ZAWARTOŚĆ:
Bakterie w preparacie, występują w formie przetrwalników.
Bacillus sp.
5x108 jtk/ml - 500 milionów komórek bakterii/ml
Bakterie z rodzaju Bacillus wyspecjalizowane w rozkładzie resztek roślinnych, pochodzą ze środowiska naturalnego. Preparat BACTIM SŁOMA, nie zawiera mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie.

Biopreparat posiada atest wydany przez NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO – Państwowy Zakład Higieny: ATEST Nr PZH/HT-3140/2016..

Skuteczność preparatu Bactim Słoma 
Mechanizm działania BACTIM SŁOMA

Bakterie zawarte w preparacie BACTIM SŁOMA produkują duże ilości enzymów rozkładających zawartą w resztkach
pożniwnych celulozę – podstawowy budulec roślin.
 
Korzyści z aplikowania BACTIM SŁOMA


Bakterie zawarte w preparacie BACTIM SŁOMA wykazują pozytywny wpływ
na metabolizm roślin, między innymi stymulują rozwój systemu korzeniowego. Żyzna gleba w połączeniu z biostymulującymi właściwościami mikroorganizmów zawartych w preparacie BACTIM SŁOMA zapewniają:

  • przyspieszenie rozkładu materii organicznej pozostawionej po żniwach
  • wzrost aktywności mikrobiologicznej gleb
  • udowodniony w badaniach wzrost zawartości próchnicy w glebie
  • ograniczenie potencjału infekcyjnego upraw szczególnie zbóż, wzrost efektywności zabiegów ochrony przed chorobami głównie zbóż
Preparat Bactim Słoma
 

 
Instrukcja stosowania


 
Preparat Bactim Starter
ZAKRES STOSOWANIA I DAWKOWANIE
zakres stosowania
dawki preparatu, ilość cieczy roboczej
uwagi
resztki pożniwne po zbiorach wszystkich gatunków roślin uprawnych - rozdrobniona słoma, ściernisko, itp.

stosowanie preparatu
BACTIM SŁOMA jest szczególnie polecane na resztki pozostałe po zbiorach: kukurydzy, zbóż ozimych i jarych, rzepaku oraz po zbiorach innych upraw pozostawiających duże ilości resztek pozbiorczych.

preparat BACTIM SŁOMA może być także stosowany na równomiernie rozprowadzone po polu nawozy naturalne – obornik, szczególnie świeży, słomiasty, kompost.
1,0 – 2,0 l/ha,
w pierwszych latach stosowania należy zastosować 2 l/ha, w kolejnych latach stosowania dawkę biopreparatu można obniżyć 
do 1,0-1,5 l/ha


 
BACTIM SŁOMA należy w stosować w 300–400 l cieczy użytkowej/ha

• zalecane opryskiwanie średniokropliste

  • • przed aplikacją wskazane jest rozdrobnienie resztek pożniwnych

po opryskaniu preparat i resztki
pożniwne wymieszać płytko z glebą

• po opryskiwaniu preparat i resztki pożniwne wymieszać płytko z glebą 

• preparat można stosować łącznie z roztworem mocznika, RSM lub nawozem SŁOMEX

Biopreparat BACTIM SŁOMA zawiera przetrwalniki bakterii skupione na naturalnym nośniku, który może osiadać na dnie opakowania. Proces sedymentacji jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na właściwości użytkowe produktu. Przed użyciem preparat należy dokładnie wymieszać przez odwrócenie pojemnika i energiczne wstrząśnięcie.Zobacz także