Od 2014 roku firma INTERMAG rozwija innowacyjną gamę produktów mikrobiologicznych dedykowanych dla profesjonalnego rolnictwa
i ogrodnictwa, zawierających pożyteczne mikroorganizmy.

Pierwszym produktem mikrobiologicznym wprowadzonym na rynek był BACTIM® SŁOMA, przeznaczony do dekompozycji resztek roślinnych. Następnie poszerzyliśmy naszą ofertę o kolejne biopreparaty przeznaczone do upraw rolniczych i ogrodniczych, a marka BACTIM® zaczęła zdobywać coraz większe uznanie wśród rolników
i ogrodników. Ważnym krokiem w rozwoju naszego portfolio produktów mikrobiologicznych było otwarcie nowego zakładu biotechnologicznego.

W nowym zakładzie biotechnologicznym o powierzchni 1200 m2 znajdują się nowoczesne pracownie produkcyjne wyposażone m.in. w: instalację służącą do namnażania mikroorganizmów, zestaw urządzeń do produkcji biopreparatów w formie sypkiej i płynnej, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz laboratorium kontroli jakości wytwarzanych biopreparatów.

Ta inwestycja pozwala nam nie tylko zwiększyć możliwości produkcyjne biopreparatów, ale również realizować nowe projekty, których celem jest poszerzanie naszego portfolio produktów opartych o pożyteczne mikroorganizmy.

Obecnie w naszych laboratoriach trwają prace nad rozwojem biopreparatów zawierających mikroorganizmy wykazujące wielokierunkowe działanie na glebę i rośliny np.: udostępniające roślinom składniki pokarmowe występujące w glebie w formach niedostępnych dla roślin tj. fosfor, cynk i krzem, wiążące azot atmosferyczny, syntetyzujące związki biologicznie aktywne np.: enzymy, hormony roślinne, wspierające wzrost i rozwój roślin.

Rozszerzanie i udoskonalanie naszego portfolio produktów mikrobiologicznych istotnie przyczynia się do realizacji naszej misji, którą jest dostarczanie rozwiązań do produkcji zdrowej żywności, jako części zrównoważonego rolnictwa.

WPŁYW POŻYTECZNYCH MIKROORGANIZMÓW ZAWARTYCH W BIOPREPARATACH Z SERII BACTIM® NA ROŚLINY I ŚRODOWISKO GLEBOWE